Finished projects

9 July, 07:45
Bill on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine (as to Abolition of Compulsory Inspection of Tractors, Self-Propelled Agricultural and Melioration Machinery and agricultural equipment)
Date of act
8 August 2016 year
Registration Date
9 July 2013 year
Registrations №
2568а
Authors
Кулініч Олег ІвановичНародний депутат України
Макар Володимир РомановичГолова Української аграрної асоціації
Share in social networks
Execution
Withdrawn
Changelog

ПРОЕКТ

вноситься народним депутатом України

Кулінічем О.І. (посв. № 370)


 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відміни обов'язкового технічного контролю тракторів,
самохідних сільськогосподарських і меліоративних машин
та сільськогосподарської техніки

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 35 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338):

1) частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3) трактори, самохідні сільськогосподарські і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка – незалежно від строку експлуатації.»;

2) у частині тринадцятій та чотирнадцятій слова та розділові знаки: «тракторів,», «самохідних сільськогосподарських,», «і меліоративних» та «сільськогосподарської техніки,» виключити;

3) частину п’ятнадцяту викласти у такій редакції:

«На кожне самохідне шасі, дорожньо-будівельну машину, інший механізм, що пройшов обов’язковий технічний контроль і згідно з протоколом перевірки технічного стану визнаний технічно справним, уповноважений суб’єкт господарювання видає протокол перевірки технічного стану транспортного засобу.».

2. В абзаці першому пункту 6 частини першої статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464) слова та розділові знаки «проведення відповідно до законодавства державних технічних оглядів машин, зареєстрованих в установленому порядку, та» виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

України В. Рибак

Goal
Changed: 6 Feb. 07:45
Метою цього законопроекту є відміна обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних сільськогосподарських і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та усунення неузгодженості між чинними законодавчими актами.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 6 Feb. 07:45
Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про дорожній рух» та «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України», а саме, вилучити положення, які визначають: обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних сільськогосподарських і меліоративних машин та сільськогосподарської техніки; державний технічний огляд машин.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 6 Feb. 07:45
Прийняття законопроекту зменшить необґрунтоване витрачання трудових і фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме ефективному здійсненню виробничого процесу та розвитку сільського господарства.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: