Finished projects

30 May, 09:00
Bill on Amendments to the Tax Code of Ukraine as to Eliminating Obstacles When Using Lands for Agricultural Purposes.
Date of act
8 August 2016 year
Registration Date
30 May 2014 year
Registrations №
4969
Authors
Пилипенко Володимир ПилиповичНародний депутат України
Кириленко Іван Григорович Народний депутат України
Сабій Ігор Михайлович Народний депутат України
Кутовий Тарас ВікторовичНародний депутат України
Ващук Катерина ТимофіївнаНародний депутат України
Share in social networks
Execution
Withdrawn
Changelog

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України:

 

В.П. Пилипенком (посвідч. №371)

І.Г. Кириленком (посвідч. №085)

І.М. Сабієм (посвідч. №412)

Т.В. Кутовим (посвідч. №374)

К.Т. Ващук (посвідч. №268)

О.І. Кулінічем (посвідч. №370)

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення перешкод для користування землями сільськогосподарського призначення

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 ) доповнити новим пунктом 24 такого змісту:

«24. З моменту вчинення правочину, що передбачає перехід права власності або користування (в тому числі права оренди) землями сільськогосподарського призначення, і до моменту державної реєстрації такого права у цілях оподаткування така земельна ділянка (земельна частка (пай)) вважається наданою платнику податку для виробництва сільськогосподарської продукції на власних або орендованих виробничих потужностях (площах, основних фондах) та враховується при визначенні об’єкта оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком, а сільськогосподарська продукція (товари), отримана на такій земельній ділянці, вважається отриманою (вирощеною, відгодованою, виловленою, зібраною, виготовленою, виробленою, переробленою тощо) на власних або орендованих виробничих потужностях (площах, основних фондах)».

2. Прикінцеві положення

1) Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2) Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради

України О.В. Турчинов


 

Goal
Changed: 30 May. 09:00
Проект розроблено з метою сприяння розвитку сільського господарства.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 30 May. 09:00
Законопроектом у цілях оподаткування пропонується розглядати продукцію, вирощену на землях, що перебувають в обробітку сільськогосподарських підприємств та товаровиробників як власну, незалежно від стану державної реєстрації відповідних договорів (прав).
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 30 May. 09:00
Розширення можливостей дозволить уникнути неоднозначного тлумачення окремих положень Податкового кодексу та сприятиме усуненню податкових перешкод при користуванні землями сільськогосподарського призначення.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: