In work

15 April, 11:30
Bill on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine as to Anti-Corruption Enforcement in Grain Market
Registration Date
15 April 2016 year
Changed: 15 Apr. 11:30
4454
Authors
Мушак Олексій ПетровичНародний депутат України
Кривенко Вадим ВалерійовичНародний депутат України
Кузьменко Анатолій ІвановичНародний депутат України
Кулініч Олег ІвановичНародний депутат України
Лабазюк Сергій ПетровичНародний депутат України
Show all
Share in social networks
Execution
Returned for finalization
Changelog
ПРОЕКТ
вноситься народними депутатами України
Мушаком О.П.
Кривенком В.В.
Кулінічем О.І.
Лабазюком С.П.
Івченком В.Є.
Негойем Ф.Ф.
Бриченком І.В.
Бакуменком О.Б.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії корупції на ринку зерна

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 35, ст. 258):

1) Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

«2-3) власновироблена продукція – це зерно та продукти його переробки, що вирощується, виробляється, переробляється безпосередньо сільськогосподарським товаровиробником»;

2) Доповнити новою статтею 8-1 такого змісту:

«Стаття 8-1. Суб'єкти ринку зерна із часткою держави (з державною участю)

1. Суб'єкти ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, можуть придбавати зерно та продукти його переробки на митній території України виключно у сільськогосподарських товаровиробників, та, якщо таке зерно та продукти його переробки є власновиробленою продукцією такого сільськогосподарського товаровиробника.

2. Суб'єкти ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, зобов’язані здійснювати закупівлю зерна та продуктів його переробки виключно на відкритих аукціонах (публічних торгах) у разі, якщо партія зерна та продуктів його переробки перевищує 5000 тон.

Суб'єкти ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, зобов’язані здійснювати продаж зерна та продуктів його переробки виключно на відкритих аукціонах (публічних торгах), за винятком купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки на виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами, що фінансуються за рахунок кредитів, отриманих зазначеними суб’єктами під державні гарантії.

Порядок проведення відкритих аукціонів (публічних торгів) купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Суб'єкти ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, поза межами митної території України мають право на здійснення будь-яких експортно-імпортних операцій з зерном та продуктами його переробки, крім операцій із резидентами офшорних зон.

4. Суб'єкт ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) якого становить понад 50 відсотків, зобов’язаний оприлюднювати на власному веб-сайті або на офіційному веб-сайті відповідного центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого вони належать інформацію (публічну звітність) про свою діяльність на ринку зерна України за формами, що додаються до цього Закону, у разі, якщо за попередній звітний період обсяг його операцій з зерном та продуктами його переробки перевищив 10 тисяч тон. Звітний період становить один місяць.

Суб'єкти ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, зобов’язаний зберігати інформацію (публічну звітність) про свою діяльність на ринку зерна України протягом трьох років»;

3) Частину першу статті 9 після слів «сприяє його» доповнити словами «відкритості, публічності»;

4) Частину першу статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«забезпечення прозорості функціонування ринку зерна шляхом запровадження декларування публічної звітності суб’єктами ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, за формами, що додаються до цього Закону»;

5) Статтю 82 доповнити новою частиною такого змісту:

«Керівники суб'єктів ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, несуть відповідальність згідно із законом за вжиття заходів щодо протидії корупції на ринку зерна в Україні, а саме своєчасність оприлюднення інформації (публічної звітності) про діяльність на ринку зерна України за формами, що додаються до цього Закону, та її повноту»;

6) Текст Закону доповнити додатком такого змісту:

«Додаток до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 4 липня 2002 року № 37-IV

 
ФОРМИ ПУБЛІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЗЕРНА, ЧАСТКА ДЕРЖАВИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ (ФОНДІ) ЯКИХ СТАНОВИТЬ ПОНАД 50 ВІДСОТКІВ
 
Форма 1
Відомості про закупівлю/продаж зерна та продуктів його переробки суб’єктом декларування (у хронологічній послідовності)
№ з/п
Вид операції (закупівля /продаж)
Дата договору
ЄДРПОУ продавця /покупця
Назва продавця /покупця
Закупівельна ціна у валюті договору, за тонну
Цифровий код валюти договору (згідно ISO 4217)
Обсяг придбаного товару, тонн
Умови поставки згідно Інкотермс
Дата початку поставки
Дата завершення поставки
Розмір передоплати у валюті договору (якщо передбачено)
Вичерпні умови користування передоплатою (процентна ставка тощо)
Адреса місця, звідки здійснюється поставка (якщо товар закупляється) / куди здійснюється поставка (якщо товар продається)
Код ЄДРПОУ зернового складу, де зберігається придбаний товар /звідки відправляється проданий товар
Назва зернового складу, де зберігається придбаний товар /звідки відправляється проданий товар
Код УКТЗЕД товару
Клас зерна
Якісні характеристики зерна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 2
Відомості про транспортні послуги надані/отримані у зв’язку з переміщенням зерна та продуктів його переробки суб’єктом декларування (у хронологічній послідовності)
№ з/п
Вид операції (отримання послуг /надання послуг)
Дата договору
ЄДРПОУ надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Назва надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Вартість наданих послуг у розрахунку за 1 тонну вантажу/км у валюті договору
Цифровий код валюти договору (згідно ISO 4217)
Загальна відстань транспортування за договором, км
Загальний обсяг вантажу за договором, тонн
Ключові точки маршруту транспортування вантажу*
Дата початку фактичного надання послуг
Дата завершення фактичного надання послуг
Розмір передоплати у валюті договору (якщо передбачено)
Вичерпні умови користування передоплатою (процентна ставка тощо)
Код УКТЗЕД товару
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Назви основних населених пунктів (зернових складів), з/через/у які здійснюється поставка у послідовності, що відповідає маршруту транспортування
 
Форма 3
Відомості про надані/отримані суб’єктом декларування послуги з фумігації (у хронологічній послідовності)
№ з/п
Вид операції (отримання послуг /надання послуг)
Дата договору
ЄДРПОУ надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Назва надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Вартість наданих послуг у розрахунку за 1 тонну товару, у валюті договору
Цифровий код валюти договору (згідно ISO 4217)
Загальний обсяг вантажу за договором, тонн
Дата початку фактичного надання послуг
Дата завершення фактичного надання послуг
Розмір передоплати у валюті договору (якщо передбачено)
Вичерпні умови користування передоплатою (процентна ставка тощо)
Код УКТЗЕД товару щодо якого надано послуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 4
Відомості про надані/отримані суб’єктом декларування послуги зі зберігання (у хронологічній послідовності)
№ з/п
Вид операції (отримання послуг /надання послуг)
Дата договору
ЄДРПОУ надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Назва надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Вартість наданих послуг у розрахунку за 1 тонну товару, у валюті договору
Цифровий код валюти договору (згідно ISO 4217)
Загальний обсяг вантажу за договором, тонн
Дата початку фактичного надання послуг
Дата завершення фактичного надання послуг
Розмір передоплати у валюті договору (якщо передбачено)
Вичерпні умови користування передоплатою (процентна ставка тощо)
Код УКТЗЕД товару щодо якого надано послуги
Клас зерна
Якісні характеристики зерна
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 5
Відомості про надані/отримані суб’єктом декларування послуги з перевалки (у хронологічній послідовності)
№ з/п
Вид операції (отримання послуг /надання послуг)
Дата договору
ЄДРПОУ надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Назва надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Вартість наданих послуг у розрахунку за 1 тонну товару, у валюті договору
Цифровий код валюти договору (згідно ISO 4217)
Загальний обсяг вантажу за договором, тонн
Дата початку фактичного надання послуг
Дата завершення фактичного надання послуг
Розмір передоплати у валюті договору (якщо передбачено)
Вичерпні умови користування передоплатою (процентна ставка тощо)
Код УКТЗЕД товару щодо якого надано послуги
Клас зерна
Якісні характеристики зерна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 6
Відомості про надані/отримані суб’єктом декларування послуги з переробки (у хронологічній послідовності)
№ з/п
Вид операції (отримання послуг /надання послуг)
Дата договору
ЄДРПОУ надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Назва надавача (якщо послуги отримуються)/отримувача (якщо послуги надаються) послуг
Вартість наданих послуг у розрахунку за 1 тонну товару, у валюті договору
Цифровий код валюти договору (згідно ISO 4217)
Загальний обсяг вантажу за договором, тонн
Дата початку фактичного надання послуг
Дата завершення фактичного надання послуг
Розмір передоплати у валюті договору (якщо передбачено)
Вичерпні умови користування передоплатою (процентна ставка тощо)
Код УКТЗЕД товару, який піддано переробці
Код УКТЗЕД продукту переробки
Клас зерна
Якісні характеристики зерна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Деталі, уточнення яких необхідне для однозначного розуміння суті зазначеної у колонці 3 послуги (форми, методи, технології, стандарти чи інші особливості надання послуги).

2. Статтю 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити новими частинами такого змісту:

«Невжиття передбачених законом заходів щодо протидії корупції на ринку зерна в Україні керівниками суб'єктів ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, а саме своєчасність оприлюднення інформації (публічної звітності) про діяльність на ринку зерна України відповідно до закону, -

тягне за собою накладення штрафу на керівників суб'єктів ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягне за собою накладення штрафу на керівників суб'єктів ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків, від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім абзаців четвертого-шостого підпункту другого пункту 1 Розділу І, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону:

прийняти свої нормативно-правові акти на виконання цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття, перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради                                                
              України                                                                                         

 

Goal
Changed: 15 Apr. 11:30

Метою проекту Закону є:

  • запобігання та протидія корупції в державному секторі ринку зерна та неефективному використанню державних коштів;
  • забезпечення відкритості і прозорості процедур закупівель зерна суб’єктами ринку зерна, частка держави в статутному капіталі (фонді) яких становить понад 50 відсотків.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 15 Apr. 11:30

Основними положеннями законопроекту пропонується:

  • зобов’язати суб’єктів ринку зерна із часткою держави понад 50%  (далі – державні суб’єкти) купувати зерно та продукти його переробки на території України лише у сільськогосподарських товаровиробників (що не дозволить відмивати державні кошти на корупційних схемах за участю посередників);
  • зобов’язати державних суб’єктів укладати договори з купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки на відкритих аукціонах (публічних торгах), згідно із законодавством про державні закупівлі, що дозволить уникнути махінацій із купівлею в одного учасника чи завчасним підбором групи підставних учасників торгів без доступу інших учасників ринку до таких торгів;
  • заборонити державним суб’єктам здійснювати експортно-імпортні операції з зерном та продуктами його переробки за участю резидентів офшорних зон (що не дозволить в подальшому незаконно виводити державні кошти у офшори);
  • зобов’язати державних суб’єктів регулярно звітувати про операції та послуги, які ними купуються/надаються, що дозволить оперативно відслідковувати ситуацію на ринку зерна і вчасно реагувати на можливі зловживання державних суб’єктів. Крім того, така звітність може стати своєрідним орієнтиром для інших учасників ринку зерна в Україні та аналітичних компаній щодо моніторингу і прогнозування подальшого його розвитку, що сприятиме стабільності на ринку і його поступальному розвитку.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 15 Apr. 11:30
  1. Знищено корупційні посередницькі схеми у державних закупівлях зерна та продуктів його переробки, та зобов'язано ДПЗКУ здійснювати такі закупівлі на відкритих аукціонах (публічних торгах) лише за участю виробників такої продукції у порядку, встановленому законодавством про державні закупівлі;
  2. Заборонено державним суб’єктам здійснювати експортно-імпортні операції з зерном та продуктами його переробки за участю резидентів офшорних зон (що блокує можливості незаконного виводу державних коштів у офшори);
  3. Зобов’язано державних суб’єктів регулярно звітувати про операції та послуги, які ними купуються/надаються.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: