Finished projects

23 October 2013, 08:45
Bill on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine as to Addressing Specific Issues on the Development of Exchange Trade in Agricultural Products
Date of act
8 August 2016 year
Registration Date
23 October 2013 year
Registrations №
3469
Authors
Кутовий Тарас Вікторович Народний депутат України
Шаблатович Олег МиколайовичНародний депутат України
Макар Володимир РомановичГолова Української аграрної асоціації
Кириленко Іван ГригоровичНародний депутат України
Share in social networks
Execution
Withdrawn
Changelog

Проект

вноситься народними

депутатами України

Кутовим Т. В.

Шаблатовичем О. М.

Кириленком І. Г.

 

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо врегулювання окремих питань розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити підпункт 3.3.1 пункту 3.3 статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 49, ст.527) новим абзацом такого змісту:

«Сторони є вільними в укладенні договору щодо поставки сільськогосподарської продукції (товарів) та зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо експорту сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у цьому підпункті, на товарній біржі або поза нею, у виборі контрагента, визначенні умов договору з урахуванням вимог чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Договір щодо поставки сільськогосподарської продукції (товарів) та зовнішньоекономічний договір (контракт) щодо експорту сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у цьому підпункті, підлягає реєстрації на товарній біржі, на якій його було укладено. Договір щодо поставки сільськогосподарської продукції (товарів) та зовнішньоекономічний договір (контракт) щодо експорту сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у цьому підпункті, не підлягає реєстрації на товарній біржі, якщо його було укладено поза біржею».

2. У статті 15 Закону України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.139):

1) частину другу викласти у такій редакції:

«Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі та не підлягає нотаріальному посвідченню. Реєстрації на біржі підлягає виключно угода, укладена на такій біржі»;

2) частину четверту виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради

України В.В. Рибак


 

Goal
Changed: 23 Oct. 08:45
Завданням законопроекту є встановлення свободи укладення та реєстрації угод щодо агропромислових товарів на біржовому або позабіржовому ринках.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 23 Oct. 08:45
Законопроектом передбачено свободу укладення та реєстрації угод і зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо поставки окремих видів сільськогосподарської продукції (товарів), які є об'єктами державного цінового регулювання, на товарних біржах.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 23 Oct. 08:45
Прийняття законопроекту дозволить краще планувати аграріям свої фінансові витрати, попередить запровадження надмірного регуляторного тиску на агропромисловість, підвищить інвестиційну привабливість аграрного сектору України.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: