Finished projects

2 September 2013, 08:15
Bill on Amendments to the Land Code of Ukraine as to Disposal Of State-Owned Lands
Date of act
8 August 2016 year
Registration Date
2 September 2013 year
Registrations №
3162
Authors
Пилипенко Володимир ПилиповичГолова Української аграрної асоціації
Макар Володимир РомановичГолова Української аграрної асоціації
Share in social networks
Execution
Withdrawn
Changelog

Проект

вноситься народним депутатом України

Пилипенком В.П. (посв. № 371)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо розпорядження землями державної власності

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:

1. У статті 15-1:

1) у пункті «а» частини першої слова «внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності» виключити;

2) пункт «є-1» частини першої виключити.

2. Частину другу статті 84 викласти в такій редакції:

«2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя, районних державних адміністрацій».

3. У частині п’ятій статті 116 після слів «органів місцевого самоврядування» доповнити словами «відповідно до компетенції, визначеної статтею 122 цього Кодексу»;

4. У статті 122:

1) у частині третій слова «частинами четвертою і» замінити словом «частиною»;

2) частину четверту виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

України В.В. Рибак

 


 

Goal
Changed: 2 Sep. 08:15
Даний законопроект роздроблений з метою оптимізації розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 2 Sep. 08:15
Законопроектом пропонується надати повноваження обласним та районним державним адміністраціям розпоряджатися державними землями сільськогосподарського призначення.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 2 Sep. 08:15
Прийняття законопроекту дозволить оптимізувати процес управління державними землями сільськогосподарського призначення, що призведе до збільшення доходів державного бюджету за рахунок росту надходжень від орендної плати. Кращий механізм розпорядження державними землями сільськогосподарського призначення зменшить тривалість процесу укладення договорів оренди, що сприятиме економічному розвитку агропромисловості.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: