Finished projects

29 August 2013, 08:00
Bill on Amendments to the Law of Ukraine "On Grain and Grain Market in Ukraine" (Concerning Optimization of Grain Resources Formation in Ukraine)
Date of act
1 July 2014 year
№1
Registration Date
29 August 2013 year
Registrations №
3140
Authors
Пилипенко Володимир ПилиповичНародний депутат України
Макар Володимир РомановичГолова Української аграрної асоціації
Share in social networks
Execution
Law enacted
Changelog

ПРОЕКТ
вноситься народним депутатом України
Пилипенком В.П. (посв. № 371) 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
 (щодо оптимізації формування зернових ресурсів України)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 35, ст. 258) такі зміни:

1. Абзац четвертий статті 12 виключити.

2. Статтю 17 виключити.

3. У статті 20:

1) в абзаці другому слова «регіональних ресурсів» виключити;

2) абзац четвертий виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради                                                 
              України    
                                                                                     В.В. Рибак

Goal
Changed: 29 Dec. 09:00
Метою законопроекту є оптимізації формування зернових ресурсів України шляхом скасування механізму формування регіональних ресурсів зерна.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 29 Dec. 09:00
Законопроектом передбачено скасування окремих положень Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», які регламентують формування та використання регіональних ресурсів зерна.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 29 Dec. 09:00
  1. Зменшено кількість перешкод для пересування зерна територією України;
  2. Знижено адміністративний тиск на аграріїв;
  3. Пожвавлено ринок зерна в Україні.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: