Finished projects

8 May 2013, 16:15
Bill on Amendments to the Tax Code of Ukraine (as to the Prohibition on Restriction of Rights and Reducing Tax Benefits for Agricultural Producers and Enterprises)
Date of act
8 August 2016 year
Registration Date
8 May 2013 year
Registrations №
2959
Authors
Царьов Олег АнатолійовичНародний депутат України
Макар Володимир РомановичГолова Української аграрної асоціації
Share in social networks
Execution
Withdrawn
Changelog

ПРОЕКТ

Вноситься народним депутатом України

О.А. Царьовим

(посвідчення № 265)


 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо заборони обмеження прав та зменшення податкових пільг сільськогосподарських товаровиробників і сільськогосподарських підприємств)

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112) доповнити пунктом 17 такого змісту:

«17. Тимчасово, до 1 січня 2018 року, забороняється внесення до цього Кодексу будь-яких змін, що обмежують права або зменшують податкові пільги сільськогосподарських товаровиробників і сільськогосподарських підприємств, передбачені цим Кодексом».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


 

 

Голова Верховної Ради

України В.В. Рибак

Goal
Changed: 8 May. 16:15
Метою законопроекту є збереження рентабельності сільського господарства, підвищення рівня довіри іноземних інвесторів, збільшення інвестицій в АПК, забезпечення продовольчої безпеки держави та стабільність податкових пільг для сільськогосподарських підприємств.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 8 May. 16:15
Законопроектом пропонується до 1 січня 2018 року заборонити внесення змін до Податкового кодексу України, які обмежують права та пільги сільськогосподарських товаровиробників та підприємств, які вони мають у рамках спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, лісового господарства та рибальства, а також фіксованого сільськогосподарського податку, як це визначено статтями 209 та 301 Податкового кодексу України.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 8 May. 16:15

Запровадження норм законопроекту дозволить зберегти економічну зацікавленість сільськогосподарських товаровиробників в інвестиціях у галузь, підвищити інвестиційну привабливість українського АПК для іноземних інвесторів, наростити обсяги виробництва галузі, забезпечити продовольчу безпеку держави.

Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: