У роботі

4 Жовтня 2017, 09:45
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об'єднаних територіальних громад та врегулювання інших питань у сфері земельних відносин
Дата реєстрації
4 Жовтня 2017 р.
Змінено: 7 Лис. 10:45
7118-1
Автори
Кулініч Олег ІвановичНародний депутат України
Лунченко Валерій ВалерійовичНародний депутат України
Бакуменко Олександр БорисовичНародний депутат України
Люшняк Микола ВолодимировичНародний депутат України
Кучер Микола ІвановичНародний депутат України
Показати всі
Поділитися в соц. мережах
Виконання
Очікує розгляду парламентом
Журнал змін

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад та врегулювання інших питань у сфері земельних відносин

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) пункти «е» та «є» статті 7 виключити;

2) у статті 8:

пункт «а» доповнити словами «сіл, селищ, міст області»;

пункти «д» та «з» виключити;

3) у статті 9:

у частині першій:

в абзаці першому слова «на їх території» виключити;

у пункті «г» слова «із земель комунальної власності» замінити словами «комунальної власності із постійного користування»;

пункт «ґ» після слова «ділянок» доповнити словами «приватної власності»;

пункт «д» після слова «ділянками» доповнити словами «комунальної власності»;

пункти «и» та «і» виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

«До повноважень виконавчих органів Київської і Севастопольської міських рад належить:

а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

б) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;

в) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону»;

4) у статті 10:

в абзаці першому слова «на території району» виключити;

у пункті «а» слова «відповідних територіальних громад» замінити словами «територіальних громад сіл, селищ, міст району»;

пункти «в» та «е» виключити;

5) у статті 12:

у частині першій:

в абзаці першому слова «на території сіл, селищ, міст» виключити;

пункт «а» після слів «розпорядження землями» доповнити словами «комунальної власності»;

доповнити абзацами «а-1», «б-1», «в-1» такого змісту:

«а-1) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом»;

«б-1) передача земельних ділянок державної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу»;

«в1) надання земельних ділянок у користування із земель державної власності в межах, визначених цим Кодексом»;

у пункті «г» слова «із земель комунальної власності» замінити словами «комунальної власності із постійного користування»;

пункт «ґ» після слова «ділянок» доповнити словами «приватної власності»;

пункти «е» та «є» виключити;

у частині другій:

в абзаці першому слова «на території сіл, селищ, міст» виключити;

доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах та порядку, встановлених законом»;

6) статтю 142 викласти в такій редакції:

«Стаття 142. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:

а) додержання екологічних нормативів та вимог з питань охорони земель;

б) здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

в) додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

г) збереження водно-болотних угідь;

ґ) здійснення інших повноважень, визначених законами України»;

7) пункт «ж» частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

«ж) здійснення інших повноважень, визначених законами України»;

8) у статті 151:

пункт «б» викласти в такій редакції:

«б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, у територіальному плануванні»;

доповнити пунктом «є2» такого змісту

«є2) організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, про землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин»;

у пункті «ж» слова «та покладених на нього актами Президента України» виключити;

9) статтю 152 виключити;

у пункті «в» статті 17 слова «та державного контролю за використанням та охороною земель» виключити;

10) у частині третій статті 20:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, земельних ділянок розташованих на території об’єднаної територіальної громади, що утворена у встановленому порядку згідно з затвердженими перспективними планами формування територій громад Автономної Республіки Крим, області- сільською, селищною, міською радою»;

доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, крім земельних ділянок розташованих на території об’єднаної територіальної громади, що утворені у встановленому порядку згідно з затвердженими перспективними планами формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, - районною державною адміністрацією, а щодо таких земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.»;

абзаци п’ятий – дев’ятий рахувати відповідно абзацами шостим –  десятим;

11) частину першу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара»;

12) статтю 79-1 доповнити частиною 61 такого змісту:

«61. Формування земельних ділянок у випадку визначеному статтею 141 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель»;

пункт «в» частини першої статті 80 після слів «державної влади» доповнити словами «та органи місцевого самоврядування;

частину другу статті 83 доповнити пунктом «в» такого змісту:

«в) землі за межами населених пунктів, які передані або перейшли до комунальної власності із земель державної власності відповідно до закону»;

13) частину другу статті 84 після слів «органи виконавчої влади» доповнити словами «та органи місцевого самоврядування»;

14) статтю 117 викласти в такій редакції:

«Стаття 117. Передача, перехід земель та земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність, а також передача земельних ділянок із комунальної власності однієї територіальної громади у комунальну власність іншої територіальної громади

1. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи навпаки, а також передача земельних ділянок із комунальної власності однієї територіальної громади у комунальну власність іншої територіальної громади здійснюються за рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які здійснюють розпорядження землями державної чи комунальної власності відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом.

У рішеннях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність зазначаються кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення, відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.

Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність є підставою для державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на неї.

2. До земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність, належать землі та земельні ділянки:

а) що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями, у тому числі для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук;

б) оборони;

в) природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення, під водними об'єктами загальнодержавного значення;

г) зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ґ) під будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна державної власності, крім випадків передачі таких об’єктів у комунальну власність;

д) під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності.

3. Орган місцевого самоврядування не може передавати земельні ділянки державної власності, розташовані за межами населених пунктів, у комунальну власність територіальної громади, інтереси якої він представляє, крім випадків передачі земельної ділянки у постійне користування комунальному підприємству, установі, організації або передачі земельної ділянки у комунальну власність органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, що утворена у встановленому порядку згідно з затвердженими перспективними планами формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.

4. Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

5. Землі та земельні ділянки державної власності, розташовані за межами населених пунктів на території об’єднаної територіальної громади, що утворені у встановленому порядку згідно з затвердженими перспективними планами формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, переходять у власність такої громади після затвердження органом місцевого самоврядування проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж її території, крім земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність. При цьому:

земельні ділянки, право державної власності на які зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки;

інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність з дня затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж території територіальної громади.

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж території територіальної громади разом з витягом із Державного земельного кадастру про межу території відповідної територіальної громади є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади.

6. У разі добровільного об’єднання територіальних громад землі та земельні ділянки комунальної власності територіальних громад, що об’єднуються, переходять у комунальну власність територіальної громади, утвореної внаслідок такого об’єднання, з дня утворення об’єднаних територіальних громад.

7. Землі та земельні ділянки комунальної власності однієї територіальної громади, включені до території іншої територіальної громади внаслідок зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, переходять у комунальну власність такої громади з дня прийняття уповноваженим органом рішення про зміну меж адміністративно-територіальної одиниці.

Рішення про встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки»;

15) у статті 118:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

«1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення.

2. У випадку, визначеному в частині першій цієї статті, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність.»;

абзац третій частини сьомої замінити двома новими абзацами такого змісту:

«У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також відповідне рішення.

Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

16) статтю 119 викласти в такій редакції:

«Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)

Набуття громадянами права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (які ними користуються понад 15 років) згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу.»;

17) у статті 122:

частину першу доповнити абзацами другим – шостим такого змісту:

«Сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, також передають у власність або у користування для всіх потреб земельні ділянки із земель державної власності в межах території відповідних територіальних громад, окрім земельних ділянок:

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення під об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності;

які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій (у тому числі землі лісогосподарського призначення, оборони);

землі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

абзац перший частини третьої після слова «частинами» доповнити словом «першою,»;

у частину четвертій слово «частиною» замінити словами «частинами першою,»;

частину п’яту, шосту, сьому після слова «частинами» доповнити словом «першою,»;

частину десяту викласти в такій редакції:

«10. Земельні ділянки, що вилучаються, викуповуються або примусово відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування для таких потреб органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які здійснювали їх вилучення, викуп або примусове відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.»

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

«11. Земельні ділянки державної власності право постійного користування якими припинено надаються у власність і користування тим органом виконавчої влади, який розпоряджався земельними ділянками до припинення права постійного користування земельними ділянками.».

18) абзац третій частини третьої статті 123 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також дату та номер відповідного рішення із зазначенням цілей для яких формується земельна ділянка.

Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

19) у статті 128:

у частині першій слова «місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень» замінити словами та цифрами «Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу»;

у частині другій слова «відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації» замінити словами «Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування»;

у частині третій слова «державної влади» замінити словами «виконавчої влади»;

у частині шостій слова «Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради» замінити словами «Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування»;

у частині сьомій слова «для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації» замінити словами «для державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку»;

перше речення частини восьмої викласти в такій редакції:

«Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться відповідно до закону на замовлення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування»;

у частині одинадцятій слова «органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим» замінити словами «Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади»;

20) частину третю статті 132 виключити;

у пункті «б» статті 143 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до повноважень, встановлених законом»;

21) у статті 144:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

«1. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища (у разі виявлення порушення екологічних вимог щодо охорони земель) складає протокол про адміністративне правопорушення і накладає на особу, яка допустила правопорушення, адміністративне стягнення та видає цій особі вказівку (припис) про його усунення у 30-денний строк.

У разі якщо особа, яка допустила правопорушення, не виконала протягом зазначеного строку вказівки (припису) державного інспектора щодо припинення правопорушення, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель відповідного органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування та/або державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища накладає відповідно до закону на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку (припис) про припинення правопорушення та усунення його наслідків у 30-денний строк.

2. У разі повторного неусунення правопорушення у 30-денний строк відповідний орган, державний інспектор якого виявив правопорушення, звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної та комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою»;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування протягом місяця з дня одержання клопотання зобов’язані припинити постійне користування земельною ділянкою чи звернутися до суду з позовом про розірвання договору, який надає право користування земельною ділянкою, або прийняти рішення про відмову у задоволенні клопотання та повідомити у 10-денний строк з дня прийняття такого рішення орган, який направив клопотання, із зазначенням причини відмови».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

22) частини четверту і п’яту статті 1481 викласти в такій редакції:

«4. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави із зазначенням нового власника земельної ділянки не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.

5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень з розпорядження земельними ділянками державної власності від одного органу до іншого, а також при переході права власності на земельні ділянки від держави до територіальної громади і навпаки та при переході права власності на земельні ділянки від однієї територіальної громади до іншої»;

23) у статті 149:

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

«Сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, також вилучають земельні ділянки державної власності, визначені абзацом другим частини першої статті 122 цього Кодексу, які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб, крім випадків визначених частиною дев’ятою цієї статті»;

у абзаці першому частини п’ятої, частині сьомій слово «частиною» замінити словами «частинами першою,»;

частину шосту, восьму після слова «частинами» доповнити словом «першою»;

24) у статті 158:

у частині першій слова «та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах»;

частину четверту виключити;

у частині п’ятій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

24) у статті 159:

у назві слова «та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та» виключити;

у частині четвертій слова «або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

25) у статті 161:

у назві слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та» виключити;

у частині першій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» виключити;

26) у частині другій статті 168 слово «спеціального» виключити, а слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

27) у статті 186:

в абзаці першому частини четвертої слова «районними державними адміністраціями» замінити словами «органами виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.»;

у частині п’ятій слова «(у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів)» виключити;

частину шосту доповнити словами «, а якщо зазначений проект передбачає зміну цільового призначення земельних ділянок приватної власності – органом, який відповідно до закону приймає рішення про таку зміну»;

частину сьому викласти у такій редакції:

«7. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються сільською, селищною, міською радою»;

після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

«10. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад погоджуються суміжними сільськими, селищними, міськими радами і затверджуються сільською, селищною, міською радою, що представляє інтереси територіальної громади, межі території якої встановлюються (змінюються)».

У зв’язку з цим частини десяту - двадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - двадцять першою;

абзац перший частини тринадцятої доповнити словами та цифрами «а щодо земель державної та комунальної власності – Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження такими землями відповідно до статті 122 цього Кодексу»;

28) статтю 1861 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

«7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відмовляє також у погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі невідображення на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовного місця розташування земельної ділянки та рішення про надання такого дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».

У зв’язку з цим частини сьому-восьму вважати відповідно частинами восьмою-дев’ятою;

29) статтю 188 викласти в такій редакції:

«Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель

1. Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою, земельних відносин здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, в межах повноважень визначених законом.

2. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель встановлюється законами України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель».

3. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю»;

30) статтю 189 виключити;

31) статтю 190 викласти в такій редакції:

«Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель

1. Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами з контролю за використанням та охороною земель, які призначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, а також громадськими інспекторами з контролю за використанням та охороною земель, які призначаються відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і діють на підставі положення, затвердженого відповідною радою.

2. Громадський контроль за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які призначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

перше речення частини другої статті 209 доповнити словами «проведення робіт із встановлення (зміни) меж територій територіальних громад»;

32) у частині першій статті 211:

пункт «и» викласти в такій редакції:

«и) зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без дозволу на виконання цих робіт, невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту;

у пункті «і» слова «використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» виключити;

пункт «й» викласти в такій редакцій:

«й) порушення строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та надання земельних ділянок»;

пункт «к» виключити;

У тексті Кодексу слова «вирішення інших питань» у всіх відмінках замінити словами «здійснення інших повноважень» у відповідному відмінку.

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статті 52, 53, 531 і 533 викласти в такій редакції:

«Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель

Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття заходів боротьби з бур'янами -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 53. Порушення правил використання земель, недотримання природоохоронного режиму чи інших екологічних вимог щодо охорони земель

Використання земель не за цільовим призначенням, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недотримання природоохоронного режиму чи інших екологічних вимог щодо охорони земель -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 531. Самовільне зайняття земельної ділянки чи використання земельної ділянки без належним чином оформленого речового права на неї

Самовільне зайняття земельної ділянки -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Використання земельної ділянки за відсутності належним чином оформленого речового права на неї -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

«Стаття 533. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без відповідного дозволу

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без дозволу на виконання цих робіт, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у робочому проекті землеустрою, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

2) назву та частину першу статті 535 викласти в такій редакції:

«Стаття 535. Порушення строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою та надання земельних ділянок

Порушення посадовою особою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування встановлених законом строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою та надання земельних ділянок -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

3) частину другу статті 55 виключити;

4) статтю 56 викласти в такій редакції:

«Стаття 56. Знищення межових знаків і геодезичних пунктів

Знищення межових знаків земельної ділянки, а також геодезичних пунктів -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

5) у статті 57 слова «і геодезичних» виключити;

6) у назві та статті 1885 слова «у галузі» замінити словами «за використанням та охороною земель, державний контроль у сфері»;

7) у статті 219:

частину першу викласти в такій редакції:

«Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 52, частиною першою статті 53, статтями 531 і 54, статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 1861, 1885, 197, 198»;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 52, частиною першою статті 53, статтями 531, 54, 1885, та накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи виконавчих комітетів, уповноважені здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель - державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель сільських, селищних, міських рад»;

8) доповнити статтею 2385 такого змісту:

«Стаття 2385. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (частина друга статті 52, частина перша статті 53, статті 531 - 56, 63 та 1885).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель і його заступники, головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель, державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій»;

9) у частині першій статті 2421 цифри «52 – 531, 533 - 54» замінити словами та цифрами «частиною першою статті 52, частиною другою статті 53, статтями»;

10) у частині першій статті 244 слова «законодавства у сфері використання та охорони земель і» та цифри «52 – 534, 54 - 56» виключити;

11) у статті 255:

частину першу доповнити пунктом 15 такого змісту:

«15) державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель сільських, селищних, міських рад (частина друга статті 52, частина перша статті 53, статті 531, 54, 1885)»;

у частині другій:

у пункті 7 слово і цифри «статті 48» замінити словами і цифрами «статті 48, частина перша статті 52, частина друга статті 53»;

пункт 71 викласти в такій редакції:

«71) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (частина друга статті 52, частина перша статті 53, статті 531, 54)»;

10) частину першу статті 288 доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) постанову державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель сільської, селищної, міської ради про накладення адміністративного стягнення - у центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом».

3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99):

1) у статті 13:

у частині першій слова «з моменту одержання ними документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної реєстрації» замінити словами «з дня державної реєстрації права власності на земельну ділянку»;

частину третю виключити;

2) частину четверту статті 17 виключити;

3) пункт 5 статті 27 виключити;

4) пункт 5 розділу VIII «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:

«5. До здійснення державної реєстрації права постійного користування державних лісогосподарських підприємств на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що до набрання чинності цим Кодексом передані їм на такому праві, це право посвідчується планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування».

4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити абзацом двадцять четвертим такого змісту:

«територія територіальної громади – територія, у межах якої територіальна громада села, селища, міста реалізує свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України»;

2) частину першу статті 26 доповнити пунктами 341 і 342 такого змісту:

«341) здійснення економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до закону;

342) прийняття рішень щодо здійснення виконавчим органом сільської, селищної, міської ради державного контролю за використанням та охороною земель»;

3) у частині першій статті 33:

у підпункті 1 пункту «а» слова «у власності територіальних громад» замінити словами «у комунальній власності на території відповідної територіальної громади згідно вимог Земельного кодексу України»;

у пункті «б»:

у підпункті 1 слова «земельного та» і слово «земель» виключити;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах та порядку, встановлених законом».

5. У пункті 3 статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) слово «земель» виключити та доповнити пункт словами «в порядку та обсягах, встановлених законом».

6. У Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314 із наступними змінами):

1) преамбулу Закону доповнити словами «особливості розпорядження та використання земель, які залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)»;

2) у статті 3:

у частинах першій і другій слова «чи районної державної адміністрації» виключити;

у частині четвертій слова «чи районна державна адміністрація» виключити;

3) у частині другій статті 4 слова «чи районної державної адміністрації» виключити;

4) у статті 5:

у назві слова «та районних державних адміністрацій» виключити;

у частині першій:

в абзаці першому слова «та районні державні адміністрації» виключити;

в абзаці другому слова «і видачі документів, що посвідчують право власності» виключити;

абзац десятий після слів «(на місцевості)» доповнити словами «та земель, які залишилися у колективній власності»;

в абзаці одинадцятому слова «видачі державних актів на право власності на земельну ділянку» замінити словами «державної реєстрації права власності»;

абзац дванадцятий виключити;

частину другу виключити;

5) у статті 7:

у частині першій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;

частини другу та четверту викласти в такій редакції:

«У проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) визначаються місце розташування земельних ділянок, їх межі та площі сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), а також земельних ділянок, що передаються у комунальну власність із зазначенням їх цільового призначення, обмежень у їх використанні»;

«Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), виключаються землі, що підлягають передачі у комунальну власність територіальної громади села, селища, міста, на території якої вони розташовані:

деградовані, малопродуктивні, техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;

заболочені землі;

землі, на яких розташовані розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;

землі під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями;

землі під водними об’єктами;

землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами, у тому числі запроектованими у проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній власності;

землі під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна;

землі, які передаються до запасу та резервного фонду;

інші землі несільськогосподарського призначення»;

6) у статті 9:

у частині першій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити;

у частині четвертій слова «чи районною державною адміністрацією» виключити, а слова «видачі державних актів на право власності» замінити словами «державної реєстрації права власності»;

7) в абзаці першому статті 10 слова «та районна державна адміністрація» виключити;

8) статтю 12 виключити;

9) статтю 13 викласти в такій редакції:

«Стаття 13. Використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Нерозподілені, невитребувані земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участь у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження.

У разі якщо до 1 січня 2018 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, в порядку визнання майна безхазяйним.

За позовом власника невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємця, який пропустив строк для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності (за наявності таких земель)»;

10) у частині третій статті 14 слова «та районні державні адміністрації» виключити;

11) доповнити статтею 141 такого змісту:

«Стаття 141. Особливості використання та розпорядження землями, які залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства

У разі якщо власники земельних часток (паїв) після розподілу земельних ділянок, що підлягали паюванню, до 1 січня 2020 року не прийняли рішення про розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, яке не було припинено як юридична особа, та якщо такі землі не передані у власність у порядку, визначеному законом, розподіл таких земель проводиться згідно з вимогами цієї статті за згодою більшості осіб, визначених абзацами другим – четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).

Організація розподілу земель, які залишилися у колективній власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою, на території якої такі землі розташовані.

З метою інформування осіб, зазначених у частині першій цієї статті, про проведення розподілу земель, які залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада розміщує у загальнодоступних місцях відповідних населених пунктів, публікує у друкованих засобах масової інформації районної державної адміністрації або районної ради та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті (за наявності) оголошення про проведення зборів осіб, визначених в абзацах другому – четвертому частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).

В оголошенні повідомляються:

мета, дата, місце і час проведення зборів;

прізвище, номер службового телефону особи, в якої можна отримати інформацію щодо проведення зборів.

Розподіл земельних ділянок проводиться за умови реєстрації більшості осіб, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), визначених в абзацах другому – четвертому частини першої статті 1 цього Закону.

Збори веде сільський, селищний, міський голова або уповноважена відповідною радою особа.

Землі, зазначені у частині четвертій статті 7 цього Закону, які залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, підлягають безоплатній передачі до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані.

Сільськогосподарські угіддя, які підлягали паюванню, однак не були передані до приватної, державної або комунальної власності у порядку, визначеному законом, за рішенням зборів осіб, визначених в абзацах другому – четвертому частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), можуть бути розпайовані в порядку, встановленому цим Законом.

У разі якщо земельні ділянки, зазначені у частинах сьомій та восьмій цієї статті, не були сформовані як об'єкти цивільних прав, їх формування може здійснюватися за проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

За результатами розподілу оформляється протокол, що підписується особами, які брали участь у зборах, головуючим та секретарем зборів.

До протоколу додається список реєстрації учасників зборів, засвідчений їхніми підписами. Кожен аркуш зазначеного списку підписується головуючим та секретарем зборів і скріплюється печаткою сільської, селищної, міської ради.

Секретар зборів у дводенний строк після закінчення зборів подає протокол сільській, селищній, міській раді.

Після отримання протоколу зборів сільська, селищна, міська рада протягом місяця приймає рішення про затвердження протоколу розподілу земельних ділянок та прийняття у комунальну власність відповідних земель. Це рішення та протокол зборів є підставою для державної реєстрації права власності територіальної громади та/або громадян на відповідні земельні ділянки.

До державної реєстрації права власності на земельні ділянки, які залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада може надати такі земельні ділянки в оренду на строк до державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки.

Розподіл земель, які залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями, має бути здійснений до 1 січня 2020 року.

У разі якщо до 1 січня 2020 року протокол про розподіл земель, які залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між особами, визначеними в абзацах другому – четвертому частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), не оформлений у порядку, визначеному цією статтею, та не поданий на затвердження органу місцевого самоврядування, вважається, що суб’єкти права колективної власності відмовилися від права колективної власності на землю, а зазначені землі передаються у комунальну власність в порядку визнання майна безхазяйним».

7. У статті 10 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272; 1993 р., № 26, ст. 277; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 259; 2014 р., № 6-7, ст. 80):

у пункті першому:

в абзаці першому слова «постійне або» виключити;

абзац другий виключити;

пункт третій доповнити словами «Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;

пункт четвертий викласти в такій редакції:

«4. Члену підприємства, який побажав вийти з його складу, земельна ділянка надається із земель сільськогосподарських угідь підприємства, придатних для сільськогосподарського виробництва, в частині, що припадає на одного члена колективу»;

після пункту четвертого доповнити новим пунктом такого змісту:

«5. Розподіл земель колективної власності підприємства здійснюється відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

У зв’язку з цим пункт п’ятий вважати пунктом шостим;

абзац перший пункту шостого викласти в такій редакції:

«6. У разі припинення підприємства землі, які залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), переходять у комунальну власність територіальної громади села, селища, міста з дня державної реєстрації припинення відповідної юридичної особи. Право комунальної власності на такі земельні ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону».

8. Текст статті 4 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2013 р., № 36, ст. 472) викласти в такій редакції:

«Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.

Орендодавцями земельних ділянок державної та комунальної власності є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.

Орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, є особа, яка управляє спадщиною.».

9. Статтю 23 Закону України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229; 2013 р. № 16, ст. 136; 2014 р., № 6-7, ст. 80) викласти в такій редакції:

«Стаття 23. Затвердження технічної документації з оцінки земель

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у місячний строк з дня надходження розглядається відповідною сільською, селищною, міською радою, яка приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.

Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади.

У разі прийняття рішення про відмову у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, таке рішення має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.

У разі якщо у місячний строк з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідна сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про затвердження або відмову у затвердженні технічної документації, технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок вважається затвердженою.

Витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Нормативна грошова оцінки земельних ділянок набирає чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України з урахуванням вимог цієї статті, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки може бути затверджена без прийняття відповідного рішення сільської, селищної, міської ради».

10. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«використання земельної ділянки без належного оформлення речового права на неї – будь-які дії, що свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності належним чином оформленого речового права на земельну ділянку, в тому числі користування будівлею, спорудою (крім багатоквартирних будинків) на такій земельній ділянці, за відсутності ознак самовільного зайняття земельної ділянки»;

«нагляд за здійсненням державного контролю за використанням та охороною земель - сукупність заходів, здійснюваних центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами у межах повноважень, встановлених законом, щодо забезпечення дотримання виконавчими органами сільських, селищних, міських рад законодавства під час здійснення державного контролю за використанням та охороною земель»;

2) у статті 2:

абзац четвертий після слова «земель» доповнити словами «охорони родючості ґрунтів, землеустрою»;

в абзаці п’ятому слова «охорони та використання земель» замінити словами «земельних відносин», а слова «погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів» виключити;

3) статті 5 і 6 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою, земельних відносин

Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою, земельних відносин здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах та порядку, встановлених цим Законом.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належать:

а) організація та здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності у частині:

додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;

дотримання вимог земельного законодавства під час набуття права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;

ведення державного обліку і реєстрації земель, достовірності інформації про земельні ділянки та їх використання;

виконання комплексу необхідних заходів із захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, псування, забруднення, засмічення відходами, заростання бур'янами, чагарниками;

дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

видачі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсязі, визначеному проектом землеустрою, яким передбачено реалізацію заходів з рекультивації порушених земель;

дотримання правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереження захисних насаджень і межових знаків;

додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

додержання строків розгляду заяв чи клопотань про набуття і реалізацію прав на землю;

проведення землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

дотримання строків погодження документації із землеустрою;

установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;

б) нагляд за здійсненням виконавчими органами сільських, селищних, міських рад повноважень, визначених статтею 61 цього Закону;

в) подання до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань про:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства України;

припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства України до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;

г) одержання в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників і користувачів земельних ділянок, у тому числі орендарів, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

ґ) звернення до суду з позовом про відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) з порушенням вимог земельного законодавства;

д) проведення моніторингу земель, а також грунтів на землях сільськогосподарського призначення;

е) участь у розробленні нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;

є) вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;

ж) здійснення інших повноважень відповідно до закону»;

4) доповнити статтею 61 такого змісту:

«Стаття 61. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, а саме за:

виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

вжиттям відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад набувають повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою такого рішення, виходячи з можливостей та потреб відповідних територій.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад реалізують функцію державного контролю за використанням та охороною земель через державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель сільських, селищних, міських рад, кваліфікаційні вимоги яких відповідають вимогам статті 10 цього Закону.

Сільські, селищні та міські ради після прийняття ними рішення про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель зобов’язані:

протягом трьох днів письмово поінформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

протягом місяця забезпечити призначення державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідних сільських, селищних, міських рад.

Після призначення державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідної території сільська, селищна або міська рада зобов’язані протягом 10 календарних днів письмово поінформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про можливість здійснення повноважень із державного контролю за використанням та охороною земель і розмістити у місцевих засобах масової інформації відповідне повідомлення.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад починають здійснювати повноваження, визначені цим Законом, через 30 календарних днів після інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про можливість здійснення повноважень із державного контролю за використанням та охороною земель.

У разі якщо сільські, селищні, міські ради не прийняли рішення про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель та не призначили державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій, повноваження таких органів виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, через відповідних державних інспекторів»;

5) статтю 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:

додержання екологічних нормативів і вимог з питань охорони земель;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

збереження водно-болотних угідь;

здійснення інших повноважень, визначених законом».

6) у статті 9:

у назві слова «та проведення моніторингу ґрунтів» замінити словами «землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин»;

у частині першій:

в абзаці першому слова «і моніторинг ґрунтів» замінити словами «землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин»;

абзац п’ятий після слів «пов'язаної з» доповнити словом «плануванням»;

7) статтю 10 викласти в такій редакції:

«Стаття 10. Повноваження державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель

Державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель є:

Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель - керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

заступники Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель - перший заступник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - керівники відповідних територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

заступники головних державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - заступники керівників відповідних територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

старші державні інспектори та державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель, призначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, які відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим цією статтею;

державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель, уповноважені виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель, які відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим цією статтею.

Старшим державним інспектором та державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель сільської, селищної, міської ради може бути громадянин України, який має вищу освіту та не менш як один рік стажу землевпорядної, юридичної роботи або роботи в органах, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель має право:

безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель, мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників і користувачів земельних ділянок, у тому числі орендарів, документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

надавати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків;

складати акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель, дотримання вимог земельного законодавства та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до поліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення;

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України;

передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення;

проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України;

звертатися від імені відповідного органу до суду з позовом про відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) з порушенням вимог земельного законодавства.

Заходами державного нагляду за використанням та охороною земель є планові та позапланові заходи, що здійснюються шляхом аналізу рішень органів місцевого самоврядування, а також інформації, що надається органами місцевого самоврядування про виконання повноважень, визначених статтею 61 цього Закону, проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Позапланові заходи проводяться, якщо центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та/або його територіальним органом виявлено факти, які обґрунтовано свідчать про порушення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад законодавства під час здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, та за умови що відповідний орган місцевого самоврядування не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та/або його територіального органу, в якому мають бути зазначені конкретні порушення законодавства та джерело отримання такої інформації, протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Під час здійснення нагляду за станом реалізації виконавчими органами сільських, селищних, міських рад наданих їм повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель, призначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, мають право:

перевіряти правомірність рішень у сфері здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, прийнятих державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель сільських, селищних, міських рад;

вимагати проведення перевірок у разі наявності ознак порушення у сфері використання та охорони земель;

у разі виявлення порушень у діяльності державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель, призначених відповідними сільськими, селищними, міськими радами:

а) надавати державним інспекторам обов’язкові до виконання клопотання з вимогою усунення порушень земельного законодавства;

б) ініціювати притягнення до відповідальності державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель відповідних рад за неналежне виконання ними посадових обов’язків;

в) подавати до сільських, селищних, міських рад клопотання про звільнення державних інспекторів відповідних рад за неналежне виконання ними посадових обов’язків;

г) скасовувати чи зупиняти дію рішень державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель сільських, селищних, міських рад, прийнятих з порушенням вимог законодавства.

Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель може мати й інші повноваження відповідно до закону.

Державний інспектор під час виконання службових обов'язків має право на носіння форменого одягу встановленого зразка та на використання спеціальних транспортних засобів з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;

8) у тексті Закону слова «вирішення інших питань» у всіх відмінках замінити словами «здійснення інших повноважень» у відповідному відмінку.

11. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 202:

абзац третій пункту «а» виключити;

пункт «л» викласти в такій редакції:

«л) збереження водно-болотних угідь»;

доповнити пункти «м»-«п» такого змісту:

«м) додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

н) здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

о) додержання екологічних нормативів та інших вимог з питань охорони земель;

п) здійснення інших повноважень, визначених законом»;

2) статтю 35 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель встановлюється законами України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель»;

3) у частині другій статті 49 слова «та земельні ділянки» виключити;

4) у тексті Закону слова «вирішення інших питань» у всіх відмінках замінити словами «здійснення інших повноважень» у відповідному відмінку.

12. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 5:

абзац четвертий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у частині дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;

2) абзац шостий статті 7 виключити;

3) у статті 9:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«прийняття рішення про здійснення виконавчим органом міської ради повноважень щодо державного контролю за використанням та охороною земель»;

абзац шостий виключити;

4) абзац четвертий статті 10 виключити;

5) абзац четвертий статті 12 викласти в такій редакції:

«прийняття рішення про здійснення виконавчими органами сільських, селищних та міських рад повноважень щодо державного контролю за використанням та охороною земель»;

6) абзац четвертий частини першої статті 14 виключити;

7) абзаци четвертий, п’ятий та сьомий статті 15 виключити;

8) у статті 16:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«проведення моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення»;

в абзаці восьмому слова «формування екомережі» виключити;

доповнити абзацами десятим-дванадцятим такого змісту:

«здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відповідно до закону;

організація проведення робіт з охорони земель;

здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва»;

9) абзац третій частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

«участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил щодо встановлення екологічних вимог з питань охорони земель»;

10) статтю 171 викласти в такій редакції:

«Стаття 171. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:

додержання екологічних нормативів та вимог з питань охорони земель;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

збереження водно-болотних угідь;

здійснення інших повноважень, визначених законом»;

11) статтю 18-1 виключити.

12) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель

Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, збереженням родючості ґрунтів, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою, земельних відносин здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах та порядку, встановлених законом, а за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад набувають визначених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у рамках здійснення державного контролю за використанням та охороною земель проводить моніторинг земель, а також ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення»;

13) статтю 20 виключити;

14) статтю 21 викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Громадський контроль за використанням та охороною земель, додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами з контролю за використанням та охороною земель, які призначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, а також громадськими інспекторами з контролю за використанням та охороною земель, які призначаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад і діють на підставі положення, затвердженого відповідною радою.

Громадський контроль за додержанням природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які призначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

15) у статті 37:

у частині четвертій слово «систематично» виключити;

у частині п’ятій слово «використовуються» замінити словами «можуть використовуватися»;

16) у частині першій статті 39 слова «з дозволу обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» виключити, а слова «у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «у сфері земельних відносин»;

17) абзац восьмий частини третьої статті 55 виключити;

18) у тексті Закону слова «вирішення інших питань» у всіх відмінках замінити словами «здійснення інших повноважень» у відповідному відмінку.

13. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):

1) абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції:

«межа території територіальної громади - умовна замкнена лінія на поверхні землі (у тому числі на водному просторі), що відокремлює територію однієї територіальної громади від території іншої територіальної громади, державного кордону або межі зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

2) у частині першій статті 8 слова «центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

3) пункт «ґ» статті 11 виключити;

4) пункт «г» статті 12 виключити;

5) у пункті «г» статті 13 слова «і державного контролю за використанням та охороною земель» виключити;

6) статтю 141 виключити;

7) пункт «б» статті 15 виключити;

8) пункти «в» і «г» статті 16 виключити;

9) пункт «б» статті 17 виключити;

10) у статті 19:

пункт «б» викласти в такій редакції:

«б) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою»;

у пункті «в» слова «та контролю за використанням і охороною земель комунальної власності» виключити;

11) частину другу статті 25 доповнити пунктом «б1» такого змісту:

«б1) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад»;

12) доповнити статтею 461 такого змісту:

«Стаття 461. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад розробляються з метою:

встановлення (зміни) межі території територіальної громади або певної її частини;

з’ясування дійсної межі території територіальної громади;

вирішення спору між декількома органами місцевого самоврядування щодо меж територій територіальних громад.

При розроблені проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад не допускається:

встановлення межі території територіальної громади, яка змінюватиме межі адміністративно-територіальних одиниць;

поділ сформованої земельної ділянки між декількома територіальними громадами.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад включають:

а) пояснювальну записку;

б) завдання на виконання робіт;

в) рішення про розроблення проекту;

г) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення) (за наявності);

ґ) викопіювання із проектів формування територій сільських (селищних) рад (за наявності);

д) опис меж території територіальної громади;

е) креслення меж території територіальної громади складене у відповідному масштабі, у разі відновлення межі на кресленні меж додатково відображається частина відновленої межі;

є) матеріали погодження проекту;

ж) матеріали винесення меж території територіальної громади в натуру (на місцевість) з каталогом координат поворотних точок.

Межі території територіальної громади можуть проходити по суходолу і по водному простору.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад складаються у паперовій та електронній (цифровій) формах.

Відомості про межі території територіальної громади вносяться до Державного земельного кадастру.

Відомості про межі території територіальної громади зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській раді»;

13) у статті 491:

частину першу доповнити словами «а також земельних ділянок, що передаються з колективної у комунальну власність»;

частину третю викласти в такій редакції:

«Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються:

а) деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;

б) заболочені землі;

в) землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;

г) землі під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями;

ґ) землі під водними об’єктами;

д) землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами;

е) землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній власності;

є) землі під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна;

ж) землі, які передаються до запасу та резервного фонду;

з) інші землі несільськогосподарського призначення»;

у частині четвертій слова «чи районної державної адміністрації» виключити;

у частині п’ятій:

у пункті «в» слова «чи районної державної адміністрації» виключити;

у пункті «е» слово «номери» замінити словом «плани»;

14) у статті 50:

абзац сьомий частини третьої викласти в такій редакції:

«план відведення земельної ділянки, що виготовляється розробником документації із землеустрою, на якому відображається інформація про проектні та існуючі характеристики земельної ділянки із зазначенням угідь»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання, акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель та матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) включаються до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки після виконання відповідних робіт у натурі (на місцевості)»;

15) пункт «ґ» частини десятої статті 55 виключити;

16) у статті 60 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;

17) у частині третій статті 67 слова «На землях комунальної власності» виключити та доповнити частину словами «встановлення (зміни) меж територій територіальних громад, здійснення землеустрою на землях державної та комунальної власності»;

18) абзац другий частини другої статті 68 викласти в такій редакції:

«встановлення Кваліфікаційною комісією факту недотримання сертифікованим інженером-землевпорядником нормативно-правових актів у сфері землеустрою та Державного земельного кадастру під час виконання робіт із землеустрою, що призвело до порушення прав та/або законних інтересів замовників документації із землеустрою, власників землі (земельних ділянок) або землекористувачів, на підставі заяви таких осіб, поданої до Кваліфікаційної комісії»;

19) у розділі ІХ:

назву викласти в такій редакції:

«Прикінцеві та перехідні положення»;

доповнити пунктом 12 такого змісту:

«12. До затвердження проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад такі межі визначаються відповідно до затверджених проектів формування територій сільських, селищних рад, а за відсутності таких проектів - відповідно до меж територій суміжних територіальних громад, а за їх відсутності - відповідно до даних Державного земельного кадастру».

14. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 36, ст. 472):

1) підпункт «г» пункту 4 доповнити словами «а також землі, які відповідно до закону віднесені до комунальної власності об’єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області»;

2) у пункті 6:

абзац перший доповнити словами та цифрами «Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність або користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України»;

абзаци другий і третій виключити.

15. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):

1) частину першу статті 10 доповнити абзацом шостим такого змісту:

«землі в межах територій територіальних громад»;

2) доповнити статтею 131 такого змісту:

«Стаття 131. Склад відомостей Державного земельного кадастру про межі територій територіальних громад

1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про межі територій територіальних громад:

а) найменування територіальної громади;

б) опис меж території територіальної громади;

в) площа земель у межах території територіальної громади;

г) найменування суміжних територіальних громад;

ґ) інформація про матеріали, на підставі яких встановлені (змінені) межі території територіальної громади»;

3) частину восьму статті 21 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Відомості про межі територій територіальних громад вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад»;

4) у cтатті 24:

частину третю доповнити абзацами п’ятим-сьомим такого змісту:

«сільської, селищної, міської ради (у разі формування земельних ділянок колективної власності, у тому числі нерозподілених, невитребуваних земельних ділянок, що передаються у комунальну власність або передаються цими органами в оренду до моменту державної реєстрації права власності на них відповідно до статей 13 і 142 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;

власника земельної частки (паю) або його спадкоємця (у разі формування земельної ділянки в порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);

особи, яка визначена у частині першій статті 118 Земельного кодексу України, у тому числі власника будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що надається (передається) із земель державної чи комунальної власності, або його спадкоємця»;

частину десяту доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки»;

5) абзац другий пункту 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «або їхніх спадкоємців чи».

16. У частині третій статті 14 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2014 р., № 6-7, ст. 80):

в абзаці першому слова «нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «земельних відносин»;

в абзаці четвертому слова «та покладених на нього Президентом України» виключити.

17. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., № 33, ст. 323; № 45, ст. 408) доповнити пунктом 17-1 такого змісту:

«17-1) органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, - у справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів».

18. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4)

у абзаці другому частини другої статті 19 слова «розпорядження відповідної районної державної адміністрації» замінити словами «рішення відповідної сільської, селищної, міської ради»;

частину третю статті 24 викласти в такій редакції:

«3. У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, крім випадків:

1) розташування на земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності фізичної або юридичної особи;

2) приватизації громадянином земельної ділянки, наданої йому у користування відповідно до закону;

3) надання земельної ділянки, розташованої на території зони відчуження чи зони безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

4) надання земельної ділянки для розміщення лінійних об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, ліній електропередачі, зв'язку).

Передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у випадках, визначених цією частиною, за відсутності плану зонування або детального плану території не допускається, якщо земельна ділянка:

розташована в межах зелених зон населених пунктів, внутрішньоквартальних територій (території міжрайонного озеленення, елементів благоустрою, спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та соціального обслуговування населення);

віднесена до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, рекреаційного призначення (крім земель для дачного будівництва), лісогосподарського призначення».

19. У частині третій та четвертій статті 21 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 48, ст. 682) слова «нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища».

20. У частині четвертій статті 36 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1; 2014 р., № 2-3, ст. 41) слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзаців шостого – восьмого підпункту 15, підпункту 28 пункту 1 Розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2018 року;

пункту 9 Розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2018 року;

абзаців шістнадцятого – сімнадцятого підпункту 1 підпункту 2 Розділу І, який набирає чинності з1 січня 2019 року;

2. Надані до набрання чинності цим Законом рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, право розпорядження якими відповідно до цього Закону переходить до інших органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, зберігають чинність. Рішення про затвердження такої документації, яка на час набрання чинності цим Законом не була затверджена, приймають органи, визначені статтею 122 Земельного кодексу України.

Розпочаті до набрання чинності цим Законом процедури проведення земельних торгів підлягають завершенню Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади, які виступали організаторами земельних торгів. У такому разі договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається відповідно до статті 137 Земельного кодексу України.

Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них, виставлені на земельні торги до набрання чинності цим Законом, не можуть в інший спосіб, ніж за результатами земельних торгів, відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування органами, визначеними статтею 122 Земельного кодексу України, крім випадків надання їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади, які до набрання чинності цим Законом розпоряджалися земельними ділянками відповідно до вимог статті 122 Земельного кодексу України, зобов’язані протягом 10 днів з дня набрання чинності цим Законом передати органам, визначеним статтею 122 Земельного кодексу України, затверджений перелік земельних ділянок державної власності або прав на них, виставлених на земельні торги.

3. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади про викуп для суспільних потреб земельних ділянок приватної власності, прийняті до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність, а заходи щодо відчуження таких земельних ділянок здійснюються органами, визначеними статтями 8 і 9 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

4. Перехід земельних ділянок із державної власності у комунальну згідно вимог цього Закону не є підставою для припинення права оренди та інших речових прав, похідних від права власності, на такі земельні ділянки. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту із зазначенням нового органу, що здійснює розпорядження такою земельною ділянкою, не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.

5. З дня набрання чинності цим Законом землі колективних сільськогосподарських підприємств, які припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані.

6. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) до 1 липня 2018 року забезпечити технічну та організаційну можливість відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які надають земельні ділянки у власність або користування, відомостей про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що формується, та рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення.

 

Голова Верховної Ради 
             України

Мета
Змінено: 4 Жов. 09:45

Метою проекту Закону є:

- сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад з метою формування спроможних органів місцевого самоврядування до виконання наданих ним повноважень;

- оптимізація правового регулювання у сфері здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Завдання
чи проблеми, на розв'язання яких спрямований даний проект
Змінено: 4 Жов. 09:45

1. Надати об’єднаним територіальним громадам повноваження з розпорядження землями за межами населених пунктів (крім земель оборони, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення на об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та інших, які мають важливе значення для держави).

2. Надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель:

- центральному органу, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

- виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (у частині контролю за виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням; дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам).

3. Надати об’єднаним територіальним громадам повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності на їх територіях.

4. Визначити порядок встановлення (відновлення) меж територіальних громад при виникненні невизначеності або спору з приводу таких меж.

5. Удосконалити вимоги до проведення оцінки земель, від якої залежить розмір плати за землю, а відповідно і матеріальна основа місцевого самоврядування.

6. Встановити правовий механізм переведення земель колишньої колективної власності на землі приватної та комунальної власності.

Результати
які очікуються при впровадженні даного законопроекту
Змінено: 4 Жов. 09:45

Наслідком прийняття законопроекту буде зміцнення матеріальної та фінансової основи об’єднаних територіальних громад, більш якісне та обґрунтоване планування розвитку територій, а також оптимізація державного контролю за використанням та охороною земель.

Журнал змін
Дати і назви стадій, які проходить законопроект
5 Жовтня 2018
Надано для ознайомлення
7 Листопада 2017
Вручено подання Комітету про розгляд
4 Жовтня 2017
Направлено на розгляд Комітету
Показати більше
Хочете бути в курсі останніх новин Української аграрної асоціації?
Підпишіться на оновлення: