У роботі

23 Лютого 2018, 14:15
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справедливого розподілу державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Дата реєстрації
23 Лютого 2018 р.
Змінено: 27 Лют. 14:15
8059
Автори
Святаш Дмитро ВолодимировичНародний депутат України
Кришин Олег ЮрійовичНародний депутат України
Дзюблик Павло ВолодимировичНародний депутат України
Хлань Сергій ВолодимировичНародний депутат України
Нестеренко Вадим ГригоровичНародний депутат України
Показати всі
Поділитися в соц. мережах
Виконання
Зареєстровано
Журнал змін

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо справедливого розподілу державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. У статті 200-1 та пункті 51 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13– 17, ст. 112) слова «індивідуальний податковий номер платника» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.  Статтю 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради, 2004 р., № 49, ст. 527) доповнити новим пунктом такого змісту:

«1.4. Загальна сума всіх встановлених цим Законом видів державної підтримки, наданих протягом одного бюджетного року особі та пов’язаним із нею особам у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, не може перевищувати 150 мільйонів гривень. Особа, яка претендує на отримання державної підтримки, передбаченої цим Законом, зобов’язана повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки, передбаченої цим Законом».

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради                                                                  

           України                                                           

Мета
Змінено: 23 Лют. 14:15

Основною метою законопроекту є усунення недоліків законодавства, що призводять до нераціонального витрачання бюджетних коштів на підтримку переважно високорентабельних галузей тваринництва, тоді, як нерентабельні галузі продовжують занепадати, що призводить до послаблення продовольчої безпеки держави, зменшення експорту продукції тваринництва та зростання імпорту аналогічної продукції в Україну.

Завдання
чи проблеми, на розв'язання яких спрямований даний проект
Змінено: 23 Лют. 14:15

1. Встановити, що сума виплат за всіма видами державної підтримки, визначеними відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", протягом одного бюджетного року не може перевищувати 150 млн. гривень одному товаровиробнику та пов’язаним із ним особам.

2. Зобов’язати товаровиробника, який претендує на отримання державної підтримки, надавати Мінагрополітики інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які у відповідному році отримують таку підтримку.

Результати
які очікуються при впровадженні даного законопроекту
Змінено: 23 Лют. 14:15

Прийняття законопроекту дозволить:

- усунути недосконалість законодавства, що стимулює виробництво лише однієї галузі тваринництва, корупцію в сфері державної підтримки сільгосптоваровиробників та призводить до неефективного використання бюджетних коштів для повернення сплачених податкових відрахувань у формі державної підтримки в необґрунтовано великих обсягах;

- стимулювати виробництво інших видів сільськогосподарської продукції, збільшення переліку отримувачів державної підтримки і мінімальних обсягів такої підтримки на одного суб’єкта, зниження максимальної суми державної підтримки «в одні руки» та скорочення обсягів імпорту тваринницької продукції за рахунок розвитку вітчизняного виробництва.

Журнал змін
Дати і назви стадій, які проходить законопроект
27 Лютого 2018
Надано для ознайомлення
26 Лютого 2018
Направлено на розгляд Комітету
23 Лютого 2018
Передано на розгляд керівництву
Показати більше
Хочете бути в курсі останніх новин Української аграрної асоціації?
Підпишіться на оновлення: