У роботі

8 Вересня 2017, 07:45
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення механізму бюджетних дотацій для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції)
Дата реєстрації
8 Вересня 2017 р.
Змінено: 12 Вер. 07:45
7091
Автори
Ляшко Олег ВалерійовичНародний депутат України
Кришин Олег ЮрійовичНародний депутат України
Галасюк Віктор ВалерійовичНародний депутат України
Продан Оксана ПетрівнаНародний депутат України
Хлань Сергій ВолодимировичНародний депутат України
Поділитися в соц. мережах
Виконання
Зареєстровано
Журнал змін

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення механізму бюджетних дотацій для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції)

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до пункту 51 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. В абзаці першому:

 цифру «2017» замінити цифрою «2018»;

слова «податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою» та «та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку» виключити;

2. В абзаці третьому слова «податку, сплачена до бюджету» замінити словами «податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"»;

3. Доповнити новими абзацами такого змісту:

«Платник податку – сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації за заявою платника - сільськогосподарського товаровиробника або за рішенням контролюючого органу у разі, якщо:

1) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;

2) недотримано вимогу щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбачену Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

3) щодо товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації;

4) анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість;

5) обсяг бюджетної дотації, отриманої сільськогосподарським товаровиробником за попередній рік, перевищив 50 мільйонів гривень з урахуванням суми бюджетної дотації отриманої, пов’язаними з ним особами у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Внести до статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст.527) такі зміни:

1) абзаци шостий-одинадцятий пункту 161.2 замінити новим абзацом такого змісту:

«Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації у випадках, визначених Податковим кодексом України»;

2) абзац перший пункту 161.3 викласти в такій редакції:

«161.3. До Реєстру отримувачів бюджетної дотації вносяться сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності:»;

3) у пункті 161.6. цифру «150» замінити цифрою «50».

 

Голова Верховної Ради                                                                 

           України        

Мета
Змінено: 19 Кві. 07:45

Основною метою законопроекту є встановлення справедливості у сфері державної підтримки сільського господарства та створення сприятливих умов для розвитку малих товаровиробників.

Завдання
чи проблеми, на розв'язання яких спрямований даний проект
Змінено: 8 Вер. 07:45

1. Обмежити суму дотацій – не більше 50 млн грн на рік – на одного товаровиробника із врахуванням пов’язаних з ним осіб.

2. Виплачувати дотації пропорційно вартості реалізованої сільськогосподарської продукції, на яку поширюються дотації.

3. Передбачити в Податковому кодексі України підстави для виключення сільськогосподарських товаровиробників з Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Результати
які очікуються при впровадженні даного законопроекту
Змінено: 8 Вер. 07:45

Прийняття законопроекту дозволить не допустити в подальшому необґрунтованого дотування тих виробників сільськогосподарської продукції, які завідомо здійснюють високорентабельні види діяльності, натомість переспрямувати значні суми коштів на підтримку тих виробників, які займаються нерентабельними видами економічної діяльності, підтримання яких є важливим для забезпечення продовольчої безпеки держави та імпортозаміщення. 

Журнал змін
Дати і назви стадій, які проходить законопроект
12 Вересня 2017
Надано для ознайомлення
11 Вересня 2017
Направлено на розгляд Комітету
8 Вересня 2017
Передано на розгляд керівництву
Показати більше
Хочете бути в курсі останніх новин Української аграрної асоціації?
Підпишіться на оновлення: