Номер:

4922
Дата:

07 липня 2016
Автори:

  • Бакуменко Олександр Борисович
  • Кучер Микола Іванович
  • Кулініч Олег Іванович
  • Лабазюк Сергій Петрович
  • Мацола Роман Миколайович
  • Шинькович Андрій Васильович
  • Кобцев Михайло Валентинович
  • Мірошніченко Іван Володимирович
  • Вітко Артем Леонідович
Матеріали:

Проект_Закону_4922.rtfПояснювальна_записка_4922.rtfПорівняльна_таблиця_4922.rtfАвторський_колектив_4922.rtf
Сторінка на сайті ВРУ
Враховано у іншому законі

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107):
1) у статті 2:
у частині першій слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів»;
у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів»;
1) у статті 3:
у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів»;
у частині шостій слова «центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів»;
2) у статті 11:
у частині першій слова «центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, у межах їх повноважень» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів»;
у частині третій слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів»;
у частині четвертій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів».
2. У частині тертій статті 22, частині другій статті 23, частині шостій статті 24 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 14, ст. 96) слова «що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за якістю зерна та продуктів його переробки».
3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст.268 зі змінами):
1) у частині другій статті 4 слова «що реалізує державну аграрну політику» замінити словами «що забезпечує формування державної аграрної політики»;
2) у статті 9:
у частині першій слова «аграрну політику» замінити словами «політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів»;
частину четверту виключити.
4. У статті 10 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167; 2013 р., № 50, ст. 694) слова «розробляє і забезпечує реалізацію необхідних для стимулювання пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій» виключити.
5. У Законі України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; зі змінами):
1) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті» у відповідному відмінку;
2) у частині другій статті 20 слова «обліку технічних засобів та» виключити;
3) у статті 21:
пункти 3, 5, 10, 13 частини першої виключити;
абзац двадцять перший частини другої виключити;
в абзаці другому частини третьої слова «, згідно з номенклатурою цих засобів, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики» виключити.
6. У частині третій статті 13 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (Відомості Верховної Ради України 2012 р., № 41, ст. 491) слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини».
7. У Законі України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст.755);
1) у тексті Закону:
слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства», «центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики», «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства»
2) у назві та тексті статті 16 слова «контроль за діяльністю» замінити словами «моніторинг діяльності».
8. У статті 21 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; 1992 р., № 13, ст.177; 2013, N 48, ст.682):
1) частину третю викласти в такій редакції:
«Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення водних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства; підземних вод та корисних копалин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; земель, атмосферного повітря на території населених пунктів - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
у частині четвертій слова «центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
у частині сьомій слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
9. У Законі України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327; 2014 р., № 6-7, ст. 80):
1) у тексті Закону слова «що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства», «що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства» у відповідних відмінках;
2) у частині другій статті 2 після слова «влади» слово «з» виключити;
3) у частині першій статті 5 слова «та Головним державним санітарним лікарем України» замінити словами «за результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи»;
4) друге речення частини шостої статті 15 виключити.
10. У Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1, 2014 р., № 2-3, ст. 41):
1) у частині другій статті 34 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
у частині четвертій статті 36 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
11. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2014 р., № 41-42, ст. 2024; 2010 р., № 9, ст. 90; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р.,
№ 41-42, ст. 2024):
1) статтю 10-2 виключити;
1) статтю 11-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості, у сфері санітарного законодавства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості, у сфері санітарного законодавства:
здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів;
затверджує перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО;
проводить моніторинг харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;
уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих із використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;
організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно людини під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі;
здійснює державну санітарно-гігієнічну експертизу ГМО, які використовуються у відкритих системах, для обґрунтування висновку щодо їх біологічної і генетичної безпеки стосовно людини з метою їх державної реєстрації.».
2) статтю 11-2 виключити.
12. Внести до Закону України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 33, ст. 326; № 39, ст. 387; 2012 р., № 4, ст. 17; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р.,№ 2-3, ст. 12; № 21, ст. 133; 2015 р.,№ 21, ст. 134; № 24, ст. 171; 2016 р., № 4, ст. 40; № 4, ст. 44) такі зміни:
1) у тексті Закону крім частини третьої статті 41:
слова «центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що здійснює формування державної аграрної політики»;
2) у тексті Закону слова «Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини» та «Департамент» в усіх відмінках замінити словами «компетентний орган з питань ветеринарної медицини України».
3) у статті 1:
терміни «Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини» та «територіальні органи» виключити;
доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку терміном:
«Компетентний орган з питань ветеринарної медицини України – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини та здійснює функції ветеринарної адміністрації України;»;
4) у статті 7:
частину першу виключити;
частину четверту викласти у такій редакції:
«Керівник компетентного органу з питань ветеринарної медицини України, його заступники, керівники структурних підрозділів на яких покладено здійснення функцій державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду одночасно є за посадою відповідно Головним державним інспектором ветеринарної медицини України та його заступниками»;
частину восьму доповнити підпунктом 20 такого змісту:
«20) вирішення інших питань в галузі ветеринарної медицини відповідно до закону»;
5) у статті 32:
пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:
«1) територіальних органів компетентного органу з питань ветеринарної медицини України».
13. У Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19, із змінами):
1) у статтях 15, 67 слова «санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «санітарного законодавства»;
2) у частині 10 статті 16 слова «установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
3) у частині другій статті 61 слова «органи державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
4) у частині третій статті 69 слова «санітарно-епідеміологічною службою» замінити словами «в порядку, визначеному законом».
14. У Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218, із змінами):
1) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення», «органи державної санітарно-епідеміологічної служби», «державна санітарно-епідеміологічна служба» в усіх відмінках та числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства» у відповідному відмінку; слова «санітарний лікар» в усіх відмінках та числах замінити словами «санітарний інспектор» у відповідному відмінку, слова «санітарно-епідеміологічна експертиза» в усіх відмінках замінити словами «санітарно-гігієнічна експертиза» у відповідному відмінку.
2) у статті 1:
абзац чотирнадцятий частини першої після слів «це вид» доповнити словом «медичної»;
частину другу доповнити словами «термін «декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»»;
3) у статті 9:
частину другу викласти у такій редакції:
«Організація проведення гігієнічної регламентації небезпечних факторів забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства згідно з Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.»;
4) у статті 12:
частину п’яту виключити;
частину шосту викласти в такій редакції:
«Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я»;
5) у частині четвертій статті 14 слово «здійснюють» замінити словом «здійснює»;
6) у частині другій статті 20 слово «відповідними» виключити»;
7) назву Розділу IV викласти у такій редакції:
«Розділ IV Державне управління у сфері санітарного законодавства»;
8) статтю 31 виключити;
9) статтю 32 викласти у такій редакції:
«Стаття 32. Державні органи у сфері санітарного законодавства та їх посадові особи
На центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, покладаються функції з державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства (здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду) на відповідних територіях, транспорті.
Керівник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, та/або керівник та заступники керівника відповідного структурного підрозділу цього центрального органу виконавчої влади, на яких покладено здійснення функцій державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства (здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду) одночасно є за посадою відповідно Головним державним санітарним інспектором України та його заступниками.
Керівники структурних підрозділів територіальних органів центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства та їх заступники, що уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства (державний санітарно-епідеміологічний нагляд) згідно з цим Законом є головними державними санітарними інспекторами відповідної території та їх заступниками.
Інші працівники, що здійснюють державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства є державними санітарними інспекторами.»;
10) у частині другій статті 34 слово «співпрацюють» замінити словом «співпрацює»;
11) у частині п’ятій статті 35 слова «які здійснюють» замінити словами «який здійснює»;
12) у частині першій статті 36 слова «лікарів та молодших медичних спеціалістів» замінити словами «інспекторів (лікарів-гігієністів, епідеміологів та молодших медичних спеціалістів)»;
13) у частині четвертій статті 39 слова «забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров’я» замінити словами «реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
14) у статті 40:
пункт «а» частини першої доповнити абзацом такого змісту:
«регламенти використання небезпечних факторів, гранично допустимі концентрації та орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних чинників у предметах та виробах, воді, повітрі, ґрунті»;
пункт «б» частини першої виключити;
15) у назві статті 44 слово «України» виключити.
15. У тексті Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 678, 2013 р., № 46, ст. 640) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства» у відповідному відмінку.
16. У частині четвертій статті 32 Закону України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435; 2014 р. № 2-3, ст. 41) слова «державною санітарно-епідеміологічною службою» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
17. У тексті Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із змінами) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства» у відповідному відмінку.
18. У частині третій статті 13 Закону України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із змінами) слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
19. У тексті Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2009 р., № 49, ст. 730) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства» у відповідному відмінку.
20. У частині першій статті 21 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47) слова «санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
21. У тексті Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2013, № 48, ст.682; 2015, № 14, ст.96) слова «орган державної санітарно-епідеміологічної служби» «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення», «державна санітарно-епідеміологічна служба» в усіх відмінках та числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства» у відповідному відмінку, «санітарно-епідеміологічної експертизи» в усіх відмінках словами «санітарно-гігієнічної експертизи» у відповідному відмінку.
22. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 31, ст.338, із змінами):
1) у статті 15:
у частині п’ятій слово «атестації» замінити словом «акредитації», слово «атестат» замінити словом «сертифікат» та слова «охорони здоров’я» замінити словами «безпеки дорожнього руху»;
після частини п’ятої доповнити новими частинами такого змісту:
«Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів здійснюється в закладах незалежно від підпорядкування і форми власності, які внесені до реєстру Міністерства внутрішніх справ України, за наявності необхідної навчально-матеріальної бази, ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.
Вимоги до закладів, які здійснюють професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, установлюються спільним актом органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки та Міністерства внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони праці та соціальної політики та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.».
У зв’язку з цим частини шосту-десяту вважати відповідно частинами восьмою-дванадцятою;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«Міністерство внутрішніх справ України створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів та реєстр осіб, які проходять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікацій у цих закладах, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
у частині десятій слова «та в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» виключити;
після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Право на керування тракторами, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами підтверджується посвідченням тракториста-машиніста відповідної категорії.».
У зв’язку з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою;
2) частину шосту статті 30 викласти в такій редакції:
«Облік підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України. Міністерство внутрішніх справ України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання.»;
3) у статті 34:
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту: «Автоматизований облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизація відомостей про їх власників ведеться територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з використанням Єдиного державного реєстру.».
У зв’язку з цим частини шосту-дванадцяту вважати частинами сьомою-тринадцятою;
в абзаці одинадцятому частини восьмої слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» замінити словами «територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України»;
4) у частині третій статті 46 слова «органи санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
5) у частині першій статті 521:
після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
«здійснення у випадках, передбачених законом, відомчої реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і видача на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів;
перевірка відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку, надання висновків про відповідність матеріально-технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності навчального процесу для розгляду питання відповідними органами про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів самохідних машин;
прийняття теоретичних і практичних іспитів для підтвердження права на керування тракторами, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами та видача за їх результатами посвідчень тракториста-машиніста».
У зв’язку з цим абзац четвертий-одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-чотирнадцятим;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби, трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машинами, сільськогосподарську техніку, інші механізми або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків актів приймання-передавання транспортних засобів та номерних знаків для разових поїздок.».
23. В абзаці четвертому частини восьмої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013, № 48, ст.682) слова «санітарно-епідеміологічного органу» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
24. Статтю 9 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» (Відомості Верховної Ради України, 2009, № 42, ст.635; 2015, № 52, ст.482) викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Орган нагляду і контролю за діяльністю у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини».
25. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2013, № 46, ст.640):
в абзаці третьому частини сьомої статті 9 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини»;
у частині другій статті 24 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини».
26. У статті 9-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2006, № 26, ст.213; 2014, № 4, ст.61):
у частині першій слова «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
у частині одинадцятій слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
27. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2013, № 46, ст.640):
1) у абзаці шостому частини другої статті 34 слова «ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства»;
2) у частині п’ятій статті 47 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства»;
3) у частині третій статті 48 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства».
4) у частині шостій статі 63 слова «що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства».
28. У Законі України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 11, ст.90; 2014, № 6-7, ст.80):
1) у статті 14:
частину третю виключити;
пункт 1 частини восьмої доповнити абзацами такого змісту:
«охороною меліорованих земель, проведенням протиерозійних заходів;
обґрунтованістю та доцільністю вилучення і надання меліорованих земель для несільськогосподарських потреб;»;
2) у частині п'ятій статті 31 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері санітарного законодавства».
29. У Законі України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668; 2013, № 48, ст.682):
1) у частині третій статті 33 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
2) у абзаці п’ятому частини першої статті 38 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
30. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 36-37, ст.242):
1) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, державної санітарно-епідеміологічної служби» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства» у відповідному відмінку;
2) у абзаці четвертому частини восьмої статті 12 слова «державної санітарно-епідеміологічної служби» виключити;
3) у пункті «н» частини першої статті 23 слова «державною санітарно-епідеміологічною службою України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».

31. У статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 28, ст.230; 2010р., № 46, ст. 545):
у частині четвертій слова «відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
у частині п’ятій слова «органами державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
32. У частині першій статті 5 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98; 2014 р., № 41-42, ст. 2024):
абзац п’ятий після слів «харчових продуктів» доповнити словами «у сфері санітарного законодавства»;
абзац шостий виключити.
33. У тексті Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546, із змінами) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства» у відповідному відмінку.
34. У Законі України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2014р., № 6-7, ст. 80):
1) у частині третій статті 9 слово «сфері» замінити словом «галузі»;
2) в абзаці третьому частини другої статті 13 слова «державної санітарно-епідеміологічної служби та» виключити.
35. У Законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 12, ст.95; 2015, № 21, ст.133):
1) у статті 13 слова «центральні органи виконавчої влади, до відання яких належать питання забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів» замінити словами «центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері санітарного законодавства, у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів»;
2) у назві статті та частині першій статті 14 слова «центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
36. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 18, ст. 132; 2014, № 6-7, ст.80):
1) у частині другій статті 30:
в абзаці шостому слова «центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері санітарного законодавства»;
в абзаці сьомому слова «у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «у галузі ветеринарної медицини, у сфері санітарного законодавства»;
2) у статті 35 слова «у сфері ветеринарної медицини» замінити словами «у галузі ветеринарної медицини, у сфері санітарного законодавства».
37. У пунктах 6 – 9 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532), слова «санітарно-епідеміологічної експертизи» замінити словами «санітарно-гігієнічної експертизи».
38. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р.,№ 26, ст. 362):
1) у статті 7:
у частині третій слова «санітарно-епідеміологічної» замінити словами «санітарно-гігієнічної»;
у частині шостій слова “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства”;
2) частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«Забезпечення ведення балансу потреби і надходження в Україну пестицидів і агрохімікатів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.»;
3) у частині другій статті 12 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства; ”.
4) у статті 16 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства”;
5) в абзаці п’ятому частини першої статті 161 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства”;
6) статтю 162 викласти в такій редакції:
«Стаття 162. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
здійснення державного контролю за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині;
реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів;
проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
погодження планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів та переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;
здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, у тому числі імпортованих, лікарських травах, водних об'єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення, у повітрі робочої зони;
наукове обґрунтування та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;
визначення переліку установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів;
проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування.
До компетенції центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.»;
7) статтю 163 виключити;
8) у частині третій статті 17 слова «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, відповідно до їх компетенції» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства»;
9) частину другу статті 18 викласти в такій редакції:
«Рішення про порядок використання сільськогосподарської сировини, яка не відповідає цим вимогам, приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства.».
39. У Законі України «Про бджільництво» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст.157, із змінами):
1) у статті 6 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику» виключити;
2) у частині другій статті 9 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики».
40. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, із змінами):
1) у назві та тексті статті 18811 слова «органів державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
2) у назві та тексті статті 18822 слова «державної санітарно-епідеміологічної служби», «державної служби ветеринарної медицини» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері санітарного законодавства» відповідно;
3) у пункті 1 частини другої статті 229:
після слів «на автомобільному транспорті» доповнити словами «та при експлуатації самохідних сільськогосподарських машин»;
перед словами «частина перша» доповнити словом і цифрою «статті 108»;
4) статтю 236 викласти у такій редакції:
«Стаття 236. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням санітарних норм (стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною п'ятою статті 41, статтями 78, 80 – 83, 90-1, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм), та статтею 188-11 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об'єктів нагляду, визначених законодавством, мають право:
1) головний державний санітарний інспектор України та його заступники, головні державні санітарні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, та їх заступники, головні державні санітарні інспектори районів, міст, районів у містах, на державному кордоні, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, Служби безпеки України, з'єднань, частин та підрозділів і їх заступники;
2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства – щодо адміністративних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 41, а також статтями 42, 78, 80 - 83, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм)»;
5) статтю 244 викласти у такій редакції:
«Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері насінництва та розсадництва і порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 104-1).
Від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) Головний державний інспектор з насінництва та розсадництва України - штраф на громадян до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори з насінництва та розсадництва України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, їх заступники - штраф на громадян до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) державні інспектори з насінництва та розсадництва України - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
6) у статті 255:
у частині першій:
в абзаці дев’ятому пункту 1 після слова "статті" доповнити цифрами "108,";
в абзаці шістнадцятому пункту 1 слова «органів державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
у пункті 12 слова «сільського господарства» замінити словами «з насінництва та розсадництва України»;
у пункті 17 частини другої слова «сільського господарства» замінити словами «з насінництва та розсадництва України».
41. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189, із змінами):
1) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства» у відповідному відмінку;
2) у частині третій статті 65 слова «і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини» виключити.
42. У статті 21 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; зі змінами) слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
43. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до №50, ст. 375, зі змінами):
1) у статті 167 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства»;
2) у статті 260 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».
44. У частині четвертій статті 33 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст.458; 2015, № 52, ст. 482) слова «санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства».

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Мета:

Основною метою законопроекту є приведення законодавства, перш за все у сфері сільського господарства, у відповідність до визначеної у 2014 році концепції реформування системи центральних органів виконавчої влади, та створення належних умов для ефективної діяльності новостворених органів виконавчої влади чи таких, яким передано функції і повноваження ліквідованих центральних органів виконавчої влади.
Завдання:

Основними положеннями законопроекту пропонується шляхом внесення змін до 42 законів України передати:

1. Функції Держсільгоспінспекції щодо реєстрації сільгосптехніки та видачі посвідчень на право керування такою технікою – відповідним підрозділам МВС;

2. Функції Держсільгоспінспекції, передбачені законодавством про зерно – Держпродспоживслужбі;

3. Частину контрольних функцій, які зараз віднесено до Мінагрополітики – Держпродспоживслужбі;

4. Функції державного ветеринарного контролю, безпеки та захисту тварин – Держпродспоживслужбі;

5. Функції по забезпеченню санітарного та епідеміологічного благополуччя населення – Держпродспоживслужбі;

6. Функції по захисту прав споживачі – Держпродспоживслужбі;

7. Функції контролю за безпечністю та якістю продуктів, в тому числі риби та інших водних ресурсів – Держпродспоживслужбі;

8. Функції контролю за обігом агрохімікатів та ГМО – Держпродспоживслужбі;

9. Функції в сфері безпеки технічних засобів для агропромислового комплексу – Укртрансбезпеці.

Запропоновані зміни носять переважно технічний характер та в цілому не змінюють систему регулювання для суб’єктів господарювання, лише технічно замінюють визначення одного державного органу на інший.

Результати:

Створено умови для належного функціонування ряду центральних органів виконавчої влади, на які, в результаті оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, покладені функції щодо забезпечення умов для належного розвитку і безпеки у сфері сільського господарства і продовольства, та пов’язаних із ними галузями.

Журнал змін:

17-04-2018
Враховано Комітетом при доопрацюванні
18-05-2017
Передано на доопрацювання в Комітет
06-09-2016
Вручено подання Комітету про розгляд
11-07-2016
Надано для ознайомлення
08-07-2016
Направлено на розгляд Комітету
07-07-2016
Передано на розгляд керівництву
07-07-2016
Одержано Верховною Радою

Слідкуйте за новинами Української аграрної асоціації у соцмережах: