Номер проекту:

2279
Дата реєстрації:

03 березня 2015
Номер акту:

1012-VIII
Дата прийняття:

18 лютого 2016
Автори:

 • Бакуменко Олександр Борисович
 • Юрчишин Петро Васильович
 • Давиденко Валерій Миколайович
 • Козаченко Леонід Петрович
 • Лунченко Валерій Валерійович
 • Кулініч Олег Іванович
 • Лабазюк Сергій Петрович
 • Івченко Вадим Євгенович
 • Кучер Микола Іванович
 • Біловол Олександр Миколайович
 • Рудик Сергій Ярославович
Матеріали:

Проект_Закону_2279.rtfПояснювальна_записка_2279.rtfПорівняльна_таблиця_2279.rtfТекст_законопроекту_на_повторне_друге_читання_2279.rtf
Сторінка на сайті ВРУ
Закон підписано

Запроваджено механізм, згідно з яким фінансування видатків на проведення земельних торгів може здійснюватися організацією, яка проводить торги, а вказані витрати відшкодовуються зазначеній організації переможцем аукціону;

Суттєво скорочено кількість випадків, за яких державні землі передаються у користування без проведення аукціону;

Зниження рівня корупції при розпорядженні земельними ділянками державної та комунальної власності;

Збільшення доходів державного та місцевих бюджетів.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:

1. Абзаци шостий, сьомий, чотирнадцятий, шістнадцятий – вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий частини другої статті 134 виключити.

2. Абзац перший частини п’ятої статті 135 замінити двома абзацами такого змісту:

«5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.

Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3. У статті 136:

1) частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів»;

2) у частині шостій слова «а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, – на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин» виключити.

4. У статті 137:

1) частину третю викласти в такій редакції:

«3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів»;

2) у частині четвертій:

пункт «ж» викласти в такій редакції:

«ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків»;

доповнити пунктом «і» такого змісту:

«і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів»;

3) у частині восьмій:

в абзаці першому слова «і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку» виключити;

абзац другий доповнити словами «та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів)»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена в абзаці другому цієї частини, а також»;

абзац сьомий виключити;

4) частину п’ятнадцяту після слова «двох» доповнити словом «зареєстрованих»;

5) частину тридцять першу викласти в такій редакції:

«31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягає сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Рішення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про надання фізичним та юридичним особам дозволів розроблення документації із землеустрою, прийняті в установленому порядку згідно із статтями 118, 123 Земельного Кодексу України до дня прийняття Верховною Радою України цього Закону, є дійсними, а передача у власність та користування земельних ділянок згідно таких рішень у випадках, встановлених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України в редакції, яка діяла до набрання чинності цим Законом, здійснюється без проведення земельних торгів.

3. Кабінету Міністрів України у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.


Голова Верховної Ради України

Мета:

Основною метою законопроекту є зменшення корупції в процесі розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, а також оптимізація процедур проведення земельних торгів.
Завдання:

Законопроектом передбачається:

1. Заборонити передачу земельних ділянок державної та комунальної власності у користування без проведення земельних торгів (аукціонів); водночас без аукціону можна отримати земельну ділянку для сінокосіння, випасання худоби та городництва.

2. Конкретизувати та зробити більш простішою та зрозумілою процедуру підготовки лотів до земельних торгів. Організація та проведення земельних торгів (аукціонів) здійснюється за рахунок коштів організаторів або виконавців торгів, які потім відшкодовуються переможцями таких торгів.

Результати:

Запроваджено механізм, згідно з яким фінансування видатків на проведення земельних торгів може здійснюватися організацією, яка проводить торги, а вказані витрати відшкодовуються зазначеній організації переможцем аукціону; Суттєво скорочено кількість випадків, за яких державні землі передаються у користування без проведення аукціону; Зниження рівня корупції при розпорядженні земельними ділянками державної та комунальної власності; Збільшення доходів державного та місцевих бюджетів.
Журнал змін:

31-03-2016
Повернуто з підписом від Президента
16-03-2016
Закон направлено на підпис Президенту
16-03-2016
Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
18-02-2016
Закон прийнято
18-02-2016
Вручено таблицю поправок-2
08-12-2015
Передано на повторне друге читання
08-12-2015
Вручено таблицю поправок-2
24-11-2015
Прийнято за основу із скороч. строку підготовки
16-09-2015
Обговорено
19-05-2015
Включено до порядку денного
13-05-2015
Вручено подання Комітету про розгляд
05-03-2015
Надано для ознайомлення
04-03-2015
Направлено на розгляд Комітету
03-03-2015
Передано на розгляд керівництву
03-03-2015
Одержано Верховною Радою

Слідкуйте за новинами Української аграрної асоціації у соцмережах: