Номер проекту:

0904
Дата реєстрації:

27 листопада 2014
Номер акту:

497-VIII
Дата прийняття:

02 червня 2015
Автори:

  • Калетнік Григорій Миколайович
Матеріали:

Проект_Закону_0904.rtfПояснювальна_записка_0904.rtfПорівняльна_таблиця_0904.rtf
Сторінка на сайті ВРУ
Закон підписано

Усунуто правові колізії в діючому законодавстві, визначено чіткі правила на ринку надання послуг у сфері землеустрою, зокрема:

уніфіковано види документації із землеустрою та визнаено їх склад і зміст;

усунуто розбіжності у назвах документацій із землеустрою;

визначено виключний перелік суб’єктів, які здійснюють погодження та затвердження конкретних видів документації із землеустрою.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити статтю 46-1 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст.383) новими частинами такого змісту:

Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки має доступ та користується Державним земельним кадастром у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) здійснює пошук у Державному земельному кадастрі відомостей про зареєстровану земельну ділянку та за його результатами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру формує витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, перший примірник якого залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса».

2. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст.553):

1) у частині другій статті 4 слово і цифру «статтею 4-1» замінити словом і цифрами «статтями 4-1, 4-2»;

2) доповнити статтею 4-2 такого змісту:

«Стаття 4-2. Особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року

Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою, з урахуванням положень статті 16 цього Закону.

У разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень набувачем похідного речового права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державна реєстрація права власності на таку земельну ділянку може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, в порядку, встановленому пунктом 8-1 частини другої статті 9 цього Закону»;

3) у пункті 8-1 частини другої статті 9:
слово «зареєстровані» замінити словом «оформлені»;
слова «реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію» замінити словами «оформлення права законодавства проводили таке оформлення»;

4) у частині першій статті 16:
в абзаці першому слова «у випадках, передбачених цим Законом» виключити;
абзац шостий виключити;

5) у частині першій статті 24:
у пункті 5-2 слова «частиною дев’ятою статті 15 цього Закону» замінити словами «статтею 4-2 цього Закону»;
пункт 5-6 виключити;

6) доповнити новим розділом такого змісту:
«Розділ V ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. На період до 1 січня 2018 року заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі можуть подавати виключно державний кадастровий реєстратор, державний виконавець, а також у випадку державної реєстрації права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення – власник чи набувач права оренди, або уповноважена ними особа.

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2015 року забезпечити автоматизоване перенесення записів Державного реєстру земель до Державного реєстру прав. З моменту автоматизованого перенесення відповідної інформації перенесені записи вважаються відомостями Державного реєстру прав, а права на відповідні земельні ділянки – зареєстрованими (крім випадків, коли права на такі земельні ділянки зареєстровані в Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року)».

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити статтею 51-1 такого змісту:

«Стаття 51-1. Порушення законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Порушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом документів для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та для надання таких відомостей, -
тягнуть за собою накладення штрафу на державних реєстраторів від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі діяння, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити електронне підключення нотаріусів до Державного земельного кадастру.

Голова Верховної Ради України

Мета:

Проект Закону розроблено з метою уніфікація видів документації із землеустрою, усунення розбіжностей у назвах документацій із землеустрою у різних законах, визначення виключного переліку суб’єктів, які здійснюють погодження конкретних видів документації із землеустрою, та складу і змісту усіх видів документації із землеустрою.
Завдання:

Законопроектом пропонується:

1) уніфікувати види документації із землеустрою та визначити їх склад і зміст;

2) усунути розбіжності у назвах документацій із землеустрою;

3) визначити виключний перелік суб’єктів, які здійснюють погодження та затвердження конкретних видів документації із землеустрою.

Результати:

Усунуто правові колізії в діючому законодавстві, визначено чіткі правила на ринку надання послуг у сфері землеустрою, зокрема: уніфіковано види документації із землеустрою та визнаено їх склад і зміст; усунуто розбіжності у назвах документацій із землеустрою; визначено виключний перелік суб’єктів, які здійснюють погодження та затвердження конкретних видів документації із землеустрою.
Журнал змін:

30-06-2015
Направлено доручення щодо аналізу застосування
25-06-2015
Повернуто з підписом від Президента
10-06-2015
Закон направлено на підпис Президенту
10-06-2015
Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
02-06-2015
Закон прийнято
12-05-2015
Вручено таблицю поправок-2
09-12-2014
Надано для ознайомлення
08-12-2014
Направлено на розгляд Комітету
05-12-2014
Передано на розгляд керівництву
27-11-2014
Одержано Верховною Радою
05-06-2014
Розгляд перенесено-2
17-04-2014
Розгляд перенесено-2
08-04-2014
Вручено таблицю поправок-2
24-10-2013
Прийнято в першому читанні
22-10-2013
Вручено подання Комітету про розгляд
16-09-2013
Надано для ознайомлення
13-09-2013
Направлено на розгляд Комітету
12-09-2013
Передано на розгляд керівництву
12-09-2013
Одержано Верховною Радою

Слідкуйте за новинами Української аграрної асоціації у соцмережах: