Уже давно наболілим було питання розробки і впровадження дієвого механізму відшкодування втрат, які аграрії несуть через погіршення кліматичних умов (посухи, повені, пожежі, тощо), загибель чи забій тварин внаслідок небезпечних захворювань та ін. непереборних обставин. Особливо гостро відсутність такого механізму відчувалася у минулому році, коли внаслідок посухи 80% посівів зернових загинули на півдні України. Тому зупинимося на основних нормах, які пропонуються урядовим законопроєктом 5104, зареєстрованим у ВРУ 18 лютого 2021 року.

Які ж зміни передбачає законопроєкт 5104?

1. Запроваджується новий вид договорів страхування - страхування с/г продукції з державною підтримкою. Підтримка полягатиме у частковому бюджетному відшкодуванні до 60% суми страхових платежів за такими договорами.

2. Визначено поняття "договір страхування сільськогосподарської продукції" – договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, який передбачає страхову виплату сільськогосподарському товаровиробнику у разі настання страхового випадку, а саме: (втрати, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибелі (недобору, недоотримання) застрахованого урожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, риб, водних біоресурсів, сімей бджіл у вуликах, включаючи їх продуктивності, що належать сільськогосподарському товаровиробникові на праві власності або на іншій законній підставі, а також ризику недоотримання (втрат) сільськогосподарським товаровиробником майбутньої користі - очікуваного прибутку (доходу) від реалізації своєї вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої первинної (без вторинної обробки та переробки) сільськогосподарської продукції за період її окупності.

3. Страхувати свою продукцію зможуть сільськогосподарські товаровиробники: юридичні особи, ФОПи, фермерські господарства, у тому числі сімейні, та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

4. Страхувати сільськогосподарську продукцію з державною підтримкою зможуть страхові компанії, які отримали ліцензії на такий вид страхування. Перелік страховиків публікуватиме на своєму сайті Мінагрополітики.

5. Страхові компанії, які здійснюватимуть діяльність зі страхування сільськогосподарської продукції, поряд із основною ставкою податку на прибуток 18%, додатково ще сплачуватимуть податок на дохід за ставкою 3,5%.

6. Законопроєкт визначає
страхові випадки, зокрема:
• у рослинництві - загибель (втрата, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибель (недобір, недоотримання) застрахованого урожаю, продукції бджільництва; крадіжки та протиправні дії третіх осіб; відхилення від значення показників (індексів), визначених страховиком і страхувальником у договорі страхування, інші події, передбачені договором страхування;
• у тваринництві - загибель (втрата, вимушений забій, травматичне пошкодження або захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, водних біоресурсів і тваринницької продукції; крадіжки та протиправні дії третіх осіб; інші події, передбачені договором страхування.

та страхові ризики, зокрема:

 • вимерзання, ожеледь, заморозок, кірка льоду;
 • град, буря, ураган, шквал, удар блискавки та пожежі, спричинені нею;
 • зливи та повені, затяжні дощі;
 • сель, лавина, земельний зсув;
 • посуха чи зневоднення, суховії;
 • землетрус;
 • епітофітотійний розвиток хвороб, розмноження шкідників рослин та хвороб, що стали наслідком несприятливих подій, визначених у перших 5 підпунктах;
 • крадіжки та протиправні дії третіх осіб;
 • відхилення від значення показників (індексів), визначених страховиком і страхувальником у договорі страхування;
 • інфекційні хвороби, пожежі, стихійне лихо;
 • нещасний випадок;
 • вимушений забій (знищення) згідно із законодавством у зв’язку із заходами боротьби з інфекційними хворобами;
 • неможливість використання тварин за призначенням (для племінних тварин);
 • інші події, передбачені договором страхування.

6. Законопроєкт встановлює базові вимоги до договорів страхування с/г продукції з державною підтримкою.

7. Але не усю сільськогосподарську продукцію можна буде застрахувати. Не підлягатиме страхуванню з державним відшкодуванням с/г продукція у разі:

 • якщо врожаї с/г культур упродовж 3 і більше років були удвічі нижчими від середньостатистичних у районі, де перебуває об'єкт страхування;
 • якщо багаторічні насадження плодоносного віку не давали врожаю упродовж попередніх 5 років;
 • якщо тварини хворі або перебувають в зоні карантину чи в зоні виникнення надзвичайних епізоотичних обставин;
 • якщо посіви, які не мають відповідної густоти стояння рослин та/або стан рослин не відповідає фазі розвитку, мають ознаки ушкодження хворобами або шкідниками.

Однак законопроєкт має недоліки, які потребують доопрацювання.

1. Поняття "договір страхування с/г продукції" одним із страхових випадків, внаслідок настання яких надаватиметься страхова виплата, передбачає ризик недоотримання сільськогосподарським товаровиробником очікуваного прибутку (доходу) від реалізації своєї продукції. Поряд з тим, стаття 6 ЗУ «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», в якій визначені страхові випадки при страхуванні с/г продукції, не передбачає такого страхового випадку. Це може призвести до різночитання та ускладнити чи унеможливити надання відшкодування внаслідок настання такого ризику.

2. Як ми писали вище, діяльність страховиків зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою оподатковується, крім основної ставки податку на прибуток 18%, ще додатковою ставкою податку на дохід 3,5%. Фактично, цей податок сплачуватимуть страхувальники (аграрні виробники). Водночас інші договори страхування, (крім договорів страхування життя, медичного страхування, пенсійного забезпечення) оподатковуються за додатковою ставкою 3%. Це ставить аграріїв в нерівні умови з виробниками в інших галузях економіки. Тобто, з однієї сторони держава передбачає відшкодування агровиробникам, з іншої сторони повертає частину такого відшкодування назад в бюджет шляхом підвищення ставки оподаткування.

Слідкуйте за новинами Української аграрної асоціації у соцмережах: